nieuws

Gebouwen Noorden versterkt

bouwbreed

Gebouwen Noorden versterkt

Het risico om aan de gevolgen van een aardbeving te overlijden, mag in Groningen niet groter zijn dan in andere delen van Nederland. De bebouwing moet daaraan worden aangepast. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman reageert hiermee op een advies van de Commissie Meijdam. Deze is door hem ingesteld om te adviseren over normen die moeten worden gehanteerd voor aardbevingen die kunnen ontstaan door gaswinning in Groningen. “Het risico van instorting van een woning als gevolg van een aardbeving mag niet hoger zijn dan het risico van instorting dat inwoners van ons land lopen ten gevolge van bijvoorbeeld een storm”, schrijft de minister.

Om het risico adequaat te kunnen berekenen, is het nodig dat onzekerheden in de bestaande rekenmethoden worden weggenomen. Zodoende moet het mogelijk worden eventuele grondbewegingen zo realistisch mogelijk in kaart te brengen. De commissie moet hierover in de tweede helft van dit jaar verslag uitbrengen.

Inmiddels is begonnen met het versterken van bestaande woningen. Deze worden tegelijkertijd verduurzaamd. In eerste instantie betreft dit de aanpak van 150 huizen. Als dit tot het gewenste resultaat leidt, begint een vervolgfase met 1500 woningen. Aan 231 andere woningen zijn bouwgebreken hersteld. In Loppersum worden 43 huizen vervangen. Verder wordt onderzocht in hoeverre scholen versterkt moeten worden. Waar dit nodig is, wordt hiermee direct begonnen.

Kamp gaat in zijn brief ook in op de situatie in de stad Groningen. Met deze gemeente en de NAM zijn afspraken gemaakt over het vergoeden van de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen. Hierbij is vastgelegd dat extra kosten die moeten worden gemaakt om nieuwbouw bestand te maken tegen aardbevingen zullen worden vergoed. Inmiddels heeft de NAM van 30 projecten aanvragen voor een financiële bijdrage in behandeling genomen.

Een ander onderwerp waaraan Kamp aandacht besteed, betreft de mogelijke gevolgen van aardbevingen voor industriële installaties. Hiernaar is onderzoek nodig dat zich in het bijzonder richt op de risicovolle industrie. Kamp stelt dat bedrijven op het Chemiepark Delfzijl nog geen schadelijke gevolgen van aardbevingen ondervonden.

Reageer op dit artikel