nieuws

Energiesubsidie huurwoningen snel aangepast

bouwbreed

De Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) wordt direct aangepast. Dat laat minister Blok de Tweede Kamer weten. Omvangrijke onregelmatigheden zijn de reden.

Verhuurders, vooral corporaties in dit geval, hebben massaal verkeerde cijfers gebruikt bij de aanvraag van de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan hun woningbezit. Een klokkenluider had dit in september 2014 aangekaart naar aanleiding van de subsidieaanvragen van vier corporaties.

Volgens de regeling, die geldt voor huurwoningen onder de liberalisatiegrens van 710 euro per maand, moet bij de aanvraag een Energie-Index meegeleverd worden met een opnamedatum die niet ouder is dan een half jaar. Dit om te voorkomen dat oude energiebesparingen meetellen voor de subsidie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de aanvragen van de vier corporaties onder de loep genomen. De gegevens bleken geen weergave te zijn van de huidige energetische staat van de woningen.

Vervolgens heeft Nieman Raadgevend Ingenieurs in opdracht van de RVO een steekproef gehouden onder 16 corporaties en één particuliere verhuurder. In meer dan de helft van de gevallen bleek een materiële afwijking tussen de werkelijke situatie en de opgegeven situatie.

Voor Blok is dat aanleiding om de subsidievoorwaarden aan te scherpen. Bovendien wil hijdat zoveel mogelijke oude aanvragen worden ingetrokken. Aedes steunt dat.

Reageer op dit artikel