nieuws

Eén enkel loket voor EU-investeringsprojecten in de maak

bouwbreed

Eén nieuw loket moet helpen maximaal te profiteren van het Europese fonds voor structurele investeringen (EFSI). Dat schrijven minister Dijsselbloem (Financiën) en zijn collega van Economische Zaken Kamp aan de Tweede Kamer.

Het loket, Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) genaamd, moet een centraal punt zijn voor potentieel interessante projecten en fungeren als intermediair richting de verschillende stakeholders. Volgens beide bewindslieden is gebleken uit gesprekken met overheden, bedrijfsleven en financiers dat juist daaraan behoefte is.

De kennis is aanwezig, de co-financiering van de projecten is er ook, maar voor de ontwikkeling van interessante projecten die zich lenen voor de Europese garanties voor structurele investeringen is wel behoefte aan ondersteuning.

Bij de uitvoering van de plannen van EU-Commissievoorzitter Juncker is het de bedoeling om met enkele miljarden aan Europees geld in totaal 315 miljard aan investeringen los te weken. Daarbij gaat het om structuurversterkende investeringen zoals infrastructuur, glasvezelnetten en energiebesparing, maar ook om onderzoek.

Cofinanciering

Het EFSI is overigens geen fonds, maar een garantie van 16 miljard. Samen met 5 miljard eigen kapitaal van de Europese Investeringsbank (EIB) kan de bank voor ongeveer 60 miljard euro investeringen aangaan. Met cofinanciering uit de markt moet dat uiteindelijk leiden tot in totaal 315 miljard aan structurele investeringen.

Het moet daarbij wel gaan om projecten die additioneel aan zijn aan projecten die al door de EIB of private financiers worden gefinancierd. De vrees bestond aanvankelijk dat het EFSI bestaande programma’s en fondsen als de structuur- en cohesiefondsen zou gaan beconcurreren. Dan levert het EFSI geen baan extra op, hetgeen overduidelijk wel de bedoeling is. Dat gevaar lijkt nu te zijn afgewend.

In het compromis dat Commissie, Europese Raad en Europees Parlement onlangs hebben bereikt is verder afgesproken dat er geen regionale verdeling binnen het EFSI komt. Ook wordt geen sectorale verdeling gemaakt.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet een agentschap heeft opgezet om kansrijke investeringsprojecten “praktisch en panklaar” naar het zogenoemde Junckerfonds te leiden, zo laten beide ondernemersorganisaties in een reactie weten.

Reageer op dit artikel