nieuws

Corporaties vinden geen gehoor bij 
Europese rechter

bouwbreed

Corporaties vinden geen gehoor bij 
Europese rechter

Het Europese Gerecht in eerste aanleg heeft de bezwaren van corporaties tegen het besluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) van de Europese Commissie ongegrond verklaard. De corporaties zijn teleurgesteld en beraden zich op hoger beroep.

In het roemruchte DAEB-besluit uit 2009 is onder meer een inkomensgrens van 33.000 euro voor huurders opgenomen. 130 corporaties verzettten zich daartegen en spanden een rechtszaak aan. Zij vinden dat de Commissie haar bevoegdheid heeft overschreden door een Europese definitie voor sociale huisvesting op te leggen aan Nederland.

Het argument van de corporatiesector is dat er marktomstandigheden in met name de grote steden zijn waarin de sociale huurwoning voor middeninkomens de enige betaalbare mogelijkheid is. Bijkomend voordeel is dat wijken een gemengde bevolkingsopbouw blijven houden en niet verworden tot kansarme getto’s, zoals in andere grote steden in Europa soms gebeurt.

Door de ongegrondverklaring van de bezwaren van de corporaties zijn de Europese rechters aan de inhoudelijke vragen niet toegekomen. Uitgesproken is dat de Nederlandse politiek in de persoon van toenmalig minister van volkshuisvesting Eberhard van der Laan, in 2009 met Euro-commissaris Neelie Kroes overeenstemming bereikte over maatregelen waarvan de Europese Commissie al in 2005 vond dat Nederland die moest treffen. Van der Laan heeft die maatregelen geaccepteerd en opgenomen in Nederlandse wetgeving.

Het Europees Gerecht wil nu alleen nog kijken of de Commissie die afspraken goed heeft beoordeeld in het licht van mededinging. De rechters willen zich niet meer buigen over de vraag of de Commissie in 2005 de juiste maatregelen heeft voorgesteld.

De corporaties zijn teleurgesteld en denken erover naar het Europese Hof te stappen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels