nieuws

Cao-overleg railinfra op scherp gezet

bouwbreed

Cao-overleg railinfra op scherp gezet

Werkgevers in de railinfrasector hebben vakbonden verboden deze zomermaanden spoorarbeiders op de werkvloer op te zoeken. FNV Bouw, CNV Vakmensen en Het Zwarte Corps willen kantoren en werklocaties bezoeken om helder te krijgen hoe de werknemers over de cao-voorstellen van werkgevers denken. De spooraannemers voelen daar echter niets voor. Zij vrezen dat de arbeiders verkeerd worden ingelicht.

Uit een mailwisseling tussen cao-partijen blijkt dat werkgevers van mening zijn dat vakbonden hun voorstellen niet goed hebben begrepen danwel onjuist interpreteren. Zij pleitten daarom voor hervatting van het cao-overleg – dat al bijna een jaar duurt – en verboden de bedrijfsbezoeken van bonden.

Voor de vakbonden is dat laatste echter geen optie. Zij schrijven aan werkgevers: “Een vastlopend cao-traject is een serieuze aangelegenheid. Daarom hebben we met onze kaderleden afgesproken dat we eerst breed onze leden informeren en aanhoren wat hun mening is. Pas na afronding van deze bezoeken weten we of er mandaat is om over de voorstellen te onderhandelen.”

Dat de bonden niet welkom zijn in de kantoren en op de werklocaties van de spooraannemers, weerhoudt hen er niet van om in gesprek te gaan met de werknemers. In plaats van kleinschalige bijeenkomsten in de bedrijven, kiezen ze nu voor “ledenbijeenkomsten op diverse externe locaties in het hele land”. Volgende maand zal de aftrap daarvoor worden gegeven.

Jaarurenmodel

Een van de werkgeversvoorstellen waaraan vakbonden ernstig twijfelen, is de invoering van een zogenoemd jaarurenmodel. Dat zou, aldus de bonden, tot gevolg hebben dat werkgevers bepalen waar, wanneer en hoeveel een werknemer moet werken, zonder enige randvoorwaarde.

“Als werkgevers geheel vrij zijn om werknemers in te plannen zoals zij dat willen, kan dit zomaar betekenen dat werknemers in de zomer tijdens schoolvakanties zestig uur per week moeten werken, terwijl ze in de winter thuis kunnen blijven.”

Daarbij merken ze op dat door het middelen van de uren over een heel jaar, de kans op het maken van overuren sterk wordt beperkt, zo niet onmogelijk wordt gemaakt.

Volgens werkgevers moet de cao flink op de schop, omdat de marktsituatie daarom vraagt. Met de komst van de pgo-contracten (prestatiegericht onderhoud) zijn de prijzen drastisch gedaald en moeten aannemers met minder medewerkers onderhoud plegen. Ook de herziening van de aanbesteding van onderhoudscontracten, die momenteel wordt voorbereid, zal aanpassing vergen van de bedrijven. En daarmee ook van de werknemers, menen werkgevers.

Reageer op dit artikel