nieuws

Asscher krijgt steun voor strijd tegen uitbuiting

bouwbreed Premium

Asscher krijgt steun voor strijd tegen uitbuiting

Zeven Europese landen willen de Detacheringsrichtlijn aanpassen om uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan. In het najaar willen zij voorstellen van de Europese Commissie zien.

Minister Lodewijk Asscher voelde zich lange tijd een roepende in de woestijn met zijn oproep voor gelijk loon voor gelijk werk. Het aantal schandalen en schandaaltjes op het gebied van uitbuiting van buitenlandse werknemers was voor hem aanleiding de strijd toch voort te zetten. Dat heeft nu resultaat opgeleverd.

Zes landen, Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk, tekenen de brief aan Eurocommissaris Marianne Thyssen (sociale zaken), waarin gepleit wordt voor een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. Die wordt nu te vaak misbruikt om buitenlandse werknemers zwaar onder te betalen of ze op te zadelen met forse inhoudingen voor onder meer reis- en verblijfkosten.

Door de Europese bouwwerkgevers- en werknemersorganisaties FIEC en EFBH is al eerder geklaagd over deze vorm van oneerlijke concurrentie met bedrijven die zich wel keurig aan wet- en regelgeving houden. De EFBH is zelfs een campagne gestart waarin eveneens aanpassing van de Detacheringsrichtlijn hoog in het vaandel staat.

 

 

Voorstander

Een probleem bij de aanpak kan zijn dat het vrije verkeer van werknemers beperkt zou gaan worden. “Het kabinet is voorstander van het vrije verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers”, vindt Asscher. Volgens hem zijn er nu aan de gaten in de Europese regelgeving hele businessmodellen gehangen die juridisch mogelijk zijn, maar waar moreel vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Hij verwacht overigens ook dat de steun voor de voorstellen van de zeven landen de komende tijd zal gaan toenemen. In de zogenoemde MOE-landen (Midden- en Oost-Europese landen) is er een groeiend verzet tegen de manier waarop louche bedrijven de landgenoten uitbuiten waardoor die een heel slechte naam in de andere EU-landen krijgen.

De actie van Asscher en de zes andere landen past ook keurig in het straatje van Thyssen. Die heeft eerder al beloofd dit najaar met een evaluatie van de Detacheringsrichtlijn te zullen komen. Op basis daarvan wilde zij dan ook met voorstellen komen om die aan te passen. Het probleem van uitbuiting is ook een probleem dat Europees aangepakt zal moeten worden, weet zij als geen ander.

Reageer op dit artikel