nieuws

‘Aanpassing woonbeleid kabinet onvermijdelijk’

bouwbreed

‘Aanpassing woonbeleid kabinet onvermijdelijk’

De hervorming van de woningmarkt is niet af. De consument moet een stevigere rol krijgen bij de ontwikkeling van woningen. Voor een betere doorstroming is het bovendien onvermijdelijk om financiële prikkels rond de woningmarkt, zoals de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag, te vervangen door een woontoeslag.

Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De woningmarkt is mede dankzij het woonbeleid van het kabinet weliswaar een stuk verbeterd, maar zij blijft bestaan uit drie aparte woningmarkten waarin het moeilijk is van de ene markt naar de andere te gaan. “Huishoudens zitten opgesloten”, aldus de Raad in een advies dat donderdagmiddag is overhandigd aan minister Blok. De ‘schotten’ tussen de sociale huurmarkt, de vrije huur- en de koopsector zijn mede een gevolg van overheidsbeleid. Aanpassing is “onvermijdelijk”.

“De Woningwet is een absolute verbetering. Maar als je het systeem werkelijk toekomstbestendig wilt maken, moet er nog een aantal stappen worden gezet”, zegt Henry Meijdam, voorzitter van de Raad in een interview met Cobouw. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat de overheid anno 2015 niet meer moet bepalen wat goed is voor de burgers: huren of kopen. De vele prikkels rond de woningmarkt – de huurtoeslag, overdrachtsbelasting, huurwaardeforfait en hypotheekrenteaftrek – werken “ondoelmatig, zijn duur, marktverstorend en trekken de markt uit elkaar”. De steun voor sociale huur- en koopwoningen “zuigt” een deel van de vraag naar middeldure huurwoningen weg. De overheid moet belastingen en toeslagen afbouwen. Huishoudens die het nodig hebben, kunnen eventueel worden gesteund met de loon- en inkomstenbelasting. Het belastingstelsel zou hierop ingericht kunnen worden.

Woonconsumenten moeten zich makkelijk kunnen bewegen tussen de huur- en koopmarkt op basis van hun voorkeur van dat moment, staat in het advies. “Dit past ook bij de trend van meer diversiteit in de woningvraag ten gevolge van veranderingen op de arbeidsmarkt, de zorg, relatievorming en persoonlijke voorkeuren.”

Flexibeler

De woningmarkt moet per regio worden bestuurd en ook veel flexibeler, betoogt de Raad. Zolang de belastingen en toeslagen op de koop- en huurmarkt nog bestaan, moeten regionale normen de plaats innemen van de landelijke normen voor huurtoeslagen en de inkomens- en liberalisatiegrens. Het Rijk blijft wel de baas over de normen, maar laat zich adviseren door de provincies.

Tevens wil de Raad ruimte maken voor “omgekeerde planprocedures”, waarbij niet automatisch grond tot woongebied wordt bestemd en een ontwikkelaar wordt gezocht, maar waarin combinaties van burgers, corporaties en beleggers kunnen intekenen op het oplossen van maatschappelijke opgaven, inclusief woningbouw. Daarna kan de zoektocht naar een locatie beginnen. Deze right to challenge moet nieuwe aanbieders kansen geven.

Lees verder het interview met Henry Meijdam

Reageer op dit artikel