nieuws

Zonnepark op tijdelijk ongebruikte kavel

bouwbreed

Zonnepark op tijdelijk ongebruikte kavel

Een plug ‘n play zonnepark kan een oplossing zijn voor het tijdelijk benutten van braakliggende kavels op industrieterreinen. Voor dit type park brengt leverancier VanAtotZon een transformeerbaar en modulair zonnepaneelsysteem op de markt.

Snel demontabele en herbruikbare oplossing voor nog niet ontwikkeld bedrijventerrein

Een traditioneel zonnepark wordt doorgaans gebouwd op de economische en technische levensduur van meer dan 25 jaar. Daar zijn in Nederland nog niet zoveel voorbeelden van, maar in de rest van Europa is een groot aantal van dergelijke projecten gerealiseerd.

Een zonnepark dat bedoeld is om na een relatief korte periode van vijf tot vijftien jaar weer te ontmantelen, kent een andere bouwwijze dan de varianten die decennialang blijven staan, maakt directeur Chris Goemans van VanAtotZon duidelijk. “Je kiest bijvoorbeeld heel zorgvuldig de bevestigingsmaterialen, want zodra het terrein bebouwd gaat worden, wil je de panelen snel en zonder schade kunnen verwijderen. Het is belangrijk dat je materialen kiest die ook op het dak toepasbaar zijn.”

Daarnaast zullen de fundering en de verankering van de panelen in een plug ‘n play park anders worden uitgevoerd dan bij een traditioneel park. Ook die onderdelen zijn weer gericht op een snelle en eenvoudige montage en demontage. In veel gevallen kan de verankering zelfs geheel achterwege blijven. “We kiezen straks per project welke producten er het beste bij passen”, aldus Goemans. Het risico van diefstal is volgens hem eenvoudig te verkleinen door onder andere elektronische alarmsystemen.

Behoefte

Met zijn transformeerbare modulaire zonnepark speelt VanAtotZon, onderdeel van The Blue Deal, in op de behoefte van gemeenten en projectontwikkelaars om onbebouwde kavels te benutten. Het is volgens Goemans een rendabele tussenoplossing voor gemeenten die kampen met bedrijventerreinen die om uiteenlopende redenen nog niet in ontwikkeling kunnen worden genomen. De panelen kunnen uiteindelijk dus terugkeren op het dak van het pand dat op die kavel is gebouwd. In dat geval kunnen ze tijdelijk worden gestald op een ruilkavel.

Maar dat hoeft niet. In de plannen van Goemans kunnen de panelen van het park ook gedeeltelijk naast het nieuwe gebouw blijven bestaan of een andere bestemming in de regio krijgen bij bewoners, coöperaties, overheidsgebouwen en bedrijven. In het systeem ziet hij voor overheden bovendien kansen om versneld te voldoen aan de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt omtrent de overgang naar duurzame energiebronnen.

VanAtotZon biedt het plug ‘n play zonnepark aan in samenwerking met twee partners: RSM Corporate Finance en Straightforward dat de technische keuringen en inspecties uitvoert.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels