nieuws

Woningstichting Den Helder tuigt vastgoeddivisie op

bouwbreed

Woningstichting Den Helder tuigt vastgoeddivisie op

Woningstichting Den Helder wil een deel van haar woningbezit in een vastgoedvennootschap plaatsen.

Daarmee wordt de corporatie juridisch in tweeën gesplitst: een klassieke corporatie met sociale huurwoningen aan de ene kant, en vrije huurwoningen en commercieel vastgoed in een vastgoed-BV: Helder Vastgoed BV.

De nieuwe structuur is nodig om het huidige investeringsbeleid te kunnen continueren, legt algemeen directeur Robbert Waltmann uit in het jaarverslag. De splitsingsaanvraag ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij het oordeel van de ILT speelt het advies van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een zwaarwegende rol. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is gevraagd om in onderpand gegeven vastgoed vrij te geven.

De woonvennootschap kan volgens Waltmann een rol vervullen bij het revitaliseren van het stadscentrum van Den Helder.

Woningstichting is een van zes corporaties die naar de rechter zijn gestapt vanwege de Vestia-heffing.

Reageer op dit artikel