nieuws

Werkloosheid onder bouwwerknemers neemt snel af

bouwbreed Premium

De werkloosheid in de bouw neemt snel af. Ook de groep bouwprofessionals die na afloop van de WW-periode geen werk heeft, slinkt.

Uit de arbeidsmarktrapportage van het UWV blijkt dat er in de eerste vier maanden van dit jaar 7746 uit de bouwnijverheid afkomstige vaklieden een WW-uitkering aanvroegen. Dat is 28 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Het aantal WW’ers dat uit de bouw afkomstig is, komt nu uit op in totaal 17.240. Ook dat is al een stuk minder dan vorig jaar op deze tijd, toen er 23.790 mensen een uitkering kregen. In december 2013 werden nog ruim 26.000 WW’ers gemeten. Sinds begin 2014 neemt het aantal uitkeringen gestaag af.

Bijstand

Van alle werklozen met een uitkering vindt 72 procent tijdens de WW-periode een baan. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dit 12.569 mensen, dat is 3 procent minder dan vorig jaar tot april werk vonden.

Voor bijna tweeduizend mensen liep de WW-uitkering af. Zij hebben geen werk gevonden tijdens hun uitkeringsperiode. Ook dit aantal is minder dan een jaar geleden toen voor 2226 mensen de uitkering afliep. Mogelijk dat deze mensen na hun uitkering direct weer ergens in de bouw aan het werk gaan. Geregeld gaat dat op projectbasis of als zelfstandige. Ruim een derde van de werklozen in de bouw vervolgt zijn loopbaan als uitzendkracht. Een bijstandsuitkering is een andere mogelijkheid. Hoeveel daarin belanden is niet bekend.

Noorden

Volgens het UWV doet de bouw het ten opzichte van andere sectoren goed. Alle sectoren vertoonden de eerste periode van dit jaar een daling van het aantal uitkeringen, maar vooral in de landbouw en de bouwnijverheid is de daling relatief groot.

Vooral in de noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen nam het aantal uitkeringen relatief sterk af. Dat is in deze provincies volgens het UWV met name te danken aan de sectoren landbouw en bouwnijverheid en in Friesland ook aan de horeca.

De arbeidsmarkt voor bouwprofessionals typeert het UWV over het algemeen als zeer ruim: de vraag naar banen is veel groter dan het aanbod. Uitzondering daarop is de arbeidsmarkt voor bouwkundig projectleiders. De arbeidsmarkt voor deze groep is ruim.

Reageer op dit artikel