nieuws

Vraagtekens bij ‘draai’ Blok

bouwbreed

De Socialistische Partij (SP) blijft verbaasd over de gang van zaken met betrekking tot de nieuwe wet Kwaliteitsborging bouw. Vooral bij de ‘draai’ van minister Blok, die slecht zou uitpakken voor kleinere bouwbedrijven, plaatst de partij vraagtekens.

“De SP is verbaasd dat er een kort briefje is gekomen met een toelichting op de conceptwet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Verschillende berichten in de media maken dat meer uitleg van de minister nodig is”, schrijft de partij in een schriftelijke vragenronde aan de minister over de nieuwe wet.

Cobouw meldde in februari dat de wet zoals Blok voor ogen heeft op het allerlaatste moment op verschillende punten is gewijzigd. De Aannemersfederatie, maar ook andere partijen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming, spraken er schande van. In hun ogen is sprake geweest van een politieke deal met het CDA. Tot vandaag wil niemand dat bevestigen.

De SP wil weten of er inderdaad gedeald is en op welke punten de wet precies is gewijzigd. Vooral over de positie van kleinere aannemers maakt de partij zich zorgen.

Ook inhoudelijk heeft Kamerlid Smaling kritiek. “Meermaals hebben wij aangegeven dat de publieke preventietoets alleen kan vervallen als een verplicht verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers en derden afdoende geregeld is. Een motie in 2012 over dit punt is zelfs met een brede Kamermeerderheid aangenomen. Is het kabinet nog steeds voornemens om die naast zich neer te leggen?”

De wet Kwaliteitsborging bouw rekent deels af met gemeentelijke controle. De bouwleges gaan daardoor omlaag, verwacht Blok. De SP wil bewijs zien. Vraagtekens stelt Smaling ook bij de hele totstandkoming van de wet. Als het aan hem ligt, brengt Blok exact in beeld wat de gemaakte advies- en rapportkosten zijn. Tot slot wil de SP weten wat de gevolgen van de nieuwe wet zijn voor veiligheid en gezondheid. De SP lijkt vrij geïsoleerd te staan met zijn kritiek. De VVD en de PvdA wachten het definitieve wetsvoorstel (dat nu bij de Raad van State ligt) rustig af. Wel maakt de PvdA zich met de Europese Commissie zorgen over het doel om in 2020 bijna energieneutraal te bouwen.

Reageer op dit artikel