nieuws

Vlaanderen staakt Hedwige-procedure

bouwbreed

Vlaanderen staakt Hedwige-procedure

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois heeft premier Rutte laten weten te stoppen met de geschillenbeslechtingsprocedure over de Hedwigepolder.

Reden is dat Nederland inmiddels veel verder is gevorderd met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder.

Vlaanderen had de procedure in gang gezet na een kabinetsbesluit de Hedwigepolder niet onder water te zetten als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Zo zijn alle plannen inmiddels onherroepelijk geworden en is Nederland druk bezig de gronden in en het plangebied van het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in bezit te krijgen. Met vier eigenaren is overeenstemming bereikt over grondaankoop: energiebedrijf Delta (Gasdam), Het Zeeuws Landschap (Sieperdaschor), het Waterschap Scheldestromen (de primaire waterkering) en het Rijksvastgoedbedrijf.

Reageer op dit artikel