nieuws

‘Tijdelijke invulling terrein biedt kansen’

bouwbreed

‘Tijdelijke invulling terrein biedt kansen’

Bouwterreinen die niet worden gebruikt, kunnen vaak heel goed een tijdelijke bestemming krijgen. Omdat het voor de eigenaren van de grond erg veel werk is dit te regelen, werd Makelaars van de Tussentijd opgericht.

Van theater tot expositie en van tijdelijk wonen tot stadstuin. Makelaars van de Tussentijd draait er de hand niet voor om. Het in Utrecht gevestigde collectief van uiteenlopende professionals zoekt in opdracht van onder meer projectontwikkelaars en gemeenten tijdelijke invullingen voor terreinen die voor een langere of kortere periode niet worden gebruikt. Om zo’n proces in goede banen te leiden, werken de profs samen, vertelt Pieter Akkermans die als ontwikkelaar en adviseur betrokken is bij Makelaars van de Tussentijd. Zelf werkte hij lange tijd als projectontwikkelaar bij een corporatie. Onder zijn collega’s zijn verder onder meer een beeldend kunstenaar, een geograaf en een adviseur voor culturele instellingen.

Van alles mogelijk

Wat er op braakliggend stuk grond mogelijk is, verschilt per project, vertelt Akkermans. “Soms is tijdelijke bewoning een optie. Verder hebben we bijvoorbeeld op een terrein aan het Westplein in Utrecht ‘Resto van Harte’ de ruimte gegeven een buurtrestaurant op te zetten. Omwonenden kunnen daar goedkoop eten en met elkaar in contact komen.”

Ook beeldend kunstenaars maken geregeld gebruik van een deel van een bouwterrein als atelier en expositieruimte. Als andere mogelijkheden om zo’n gebied een tijdelijke bestemming te geven noemt Akkermans onder meer stadslandbouw en culturele evenementen zoals concerten en theatervoorstellingen. “Wat precies mogelijk is, hangt af van het type terrein en van hoe lang het beschikbaar is.” De periode waarin een terrein wordt gebruikt, verschilt dan ook sterk. “Het komt voor dat het niet langer dan een dag of een weekend in gebruik wordt genomen, maar ook gebeurt het geregeld dat het gaat om een langere periode variërend van enkele weken tot meer dan een jaar. Daarover worden dan natuurlijk wel van tevoren goede afspraken gemaakt.”

Projectontwikkelaars staan er meestal niet meteen voor open dat een terrein dat nog geen bestemming heeft een tijdelijke invulling krijgt. “Natuurlijk zijn zij vooral gericht op de definitieve invulling van een terrein”, legt Akkermans uit. “Ze hebben doorgaans dan ook weinig tijd om zelf actief naar op zoek te gaan naar tijdelijke activiteiten. Bovendien moet er van alles worden geregeld voordat bijvoorbeeld een evenement kan plaatsvinden. Wij nemen al die taken van hen over.”

Transitiemanager

Het vinden van ideeën voor activiteiten is overigens allerminst een lastige klus. Plannen zijn er meestal in overvloed. Dat werd dit voorjaar duidelijk toen Makelaars van de Tussentijd werd ingeschakeld om als transitiemanager invulling te geven aan het projectgebied van de A2-tunnel in Maastricht. “We kregen de opdracht van zowel de ontwikkelcombinatie als van de publieke opdrachtgevers, te weten twee gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat”, vertelt Akkermans.

De tunnel dwars door het oostelijk deel van de stad is in ruwbouw gereed. Niettemin duurt het nog anderhalf jaar voordat er auto’s door heen zullen rijden. De bebouwing van het bovengebied neemt zelfs nog zo’n tien jaar in beslag. In die periode is er ruimte voor uiteenlopende initiatieven. Daarvoor zijn inmiddels verschillende voorstellen binnengekomen. “Wij gaan er voor zorgen dat er zoveel mogelijk goede plannen werkelijkheid worden. We hebben daarvoor overigens geen grote pot met geld beschikbaar. Gelukkig leert de ervaring dat met beperkte middelen meestal toch ook mooie resultaten zijn te bereiken.”

Reageer op dit artikel