nieuws

Rijkswaterstaat wil af van vechtcontract

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat wil af van vechtcontract

Rijkswaterstaat wil af van vechtcontracten en is de stroeve samenwerking met marktpartijen beu. De renovatie van de Nijkerkerbrug (N301) is gekozen als pilot om het vanaf nu radicaal anders te doen en alle overbodige regels overboord te zetten.

De eerste sessie vindt plaats op 3 juni, dan worden marktpartijen via TenderNed uitgenodigd zich aan te melden voor project Doen, om zo vooraf mee te denken over een nieuwe opzet van de aanbesteding. “Dat doen we met zo min mogelijk regels, het liefst zelfs helemaal zonder”, licht innovatieadviseur Machiel Galesloot van Rijkswaterstaat toe. Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra en Rijkswaterstaat proberen al werkend op deze manier tot betere marktverhoudingen te komen.

Sinds de bouwfraude zijn de verhoudingen tussen de markt en Rijkswaterstaat ingrijpend veranderd, met meer afstand en meer regels. Standaardcontracten zijn daardoor steeds dikker en onoverzichtelijker geworden. Rijkswaterstaat ervaart dat regelmatig als belemmerend. Galesloot: “Binnen project Doen willen we ons niet door regels laten beperken. We stellen de vraag: waarom zijn die regels er? Nu gaat het vaak niet om de reden achter een regel, maar veel meer om de regel zelf.”

Afsprakenset

Alle kaarten liggen open. “Hoe wil de markt dat de aanbesteding wordt uitgezet? Welk vernieuwende, nog niet bestaande afsprakenset hebben we nodig om aan onze opgave met zo min mogelijk verspilling te v oldoen? En hoe komen we tot de beste samenwerking? De precieze invulling van de sessie staat niet vast, want zodra wij gaan sturen is het geen echte samenwerking meer.”

Bewust is gekozen om bescheiden te beginnen en stap voor stap op te bouwen. “Dit is een eerste kleine stap. Daarom starten we ook met dit project, omdat het klein en overzichtelijk is, met niet al te veel risico’s. Doordat het om een klein project gaat, kunnen zowel grotere als partijen uit het mkb deelnemen.”

De openstelling van de Nijkerkerbrug voor verkeer is gepland voor het derde kwartaal van 2017. Wat deze sessie betekent voor de invulling van de aanbesteding en de werkzaamheden, hangt af van de uitkomsten van de eerste marktsessie.

Het initiatief kan rekenen op de steun van de top van Rijkswaterstaat. Volgens topman Jan Hendrik Dronkers is een ‘regelarm contract’ niet helemaal zonder regels, maar een contract dat zonder juridische ballast en voorschriften een keer echt samen tot een goede oplossing wil komen.

Lees verder de gastcolumn ‘Is there anybody out there?’ van Lotte Dondorp

Reageer op dit artikel