nieuws

Overheid traagste betaler

bouwbreed Premium

Overheid traagste betaler

Overheden en semi-overheden blijven de traagste betalers. Het bedrijfsleven is juist ietsje sneller geworden, blijkt uit onderzoek van Graydon.

Een enorme ergernis en een aanslag op de liquiditeit van bedrijven is het trage betalingsgedrag van bedrijven onderling en van overheden richting bedrijven. Voor die laatste geldt een wettelijke termijn van dertig dagen. Die gaat echter pas in op het moment dat de rekening formeel geaccordeerd is.

In de praktijk duurde het in het eerste kwartaal van dit jaar dan ook gemiddeld 46,6 dagen voordat rekeningen werden betaald. Dat is bijna twee dagen sneller dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. De bouw zelf betaalt zijn rekeningen op dit moment in gemiddeld 44,6 dagen, 1,2 dag trager dan gemiddeld alle bedrijven en sectoren.

Dit betekent overigens wel dat bedrijven hun betalingsgedrag fors hebben verbeterd. In 2003 werden rekeningen pas na 52 dagen voldaan en in 2009 nog na 48 dagen. Volgens Graydon blijkt hieruit meer vertrouwen in de economie en een betere liquiditeitspositie. Maar tegelijkertijd vindt de kredietbeoordelaar 43 dagen nog te lang, in elk geval langer dan met de klant overeengekomen is.

Provincies

Binnen de groep overheden zijn provincies de snelste betalers. Van hen is Zeeland de snelste betaler met gemiddeld 39,9 dagen en Zuid-Holland de traagste met 43,7 dagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 hebben tien van de twaalf provincies hun betalingsgedrag verbeterd. Alleen in Friesland en Noord-Brabant nam de betalingstermijn iets toe.

De trage betalingen vormen al jaren een probleem. Europees is regelgeving gemaakt die in Nederland in een wet is vastgelegd. Daarin hebben overheden een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Bedrijven mogen er zestig dagen over doen. Bovendien mogen zij in onderling overleg daarvan nog afwijken. In de praktijk bestaat dat onderling overleg echter vaak uit een eenzijdig dictaat.

Inmiddels is er politiek al een initiatief gaande. Agnes Mulder van het CDA heeft samen met ONL-voorzitter Hans Biesheuvel voorgesteld om grote bedrijven met meer dan 250 man personeel een boeterente van 8,15 procent te laten betalen als ze niet binnen zestig dagen betalen.

Reageer op dit artikel