nieuws

‘Ome Cor’ herbestemt vanuit het volk

bouwbreed

‘Ome Cor’ herbestemt vanuit het volk

Leegstand is een probleem. Oud en soms zelfs recent vastgoed wacht op een nieuwe functie. Tegelijkertijd hebben ondernemers en omwonenden geregeld ideeën om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. ‘Ome Cor’ brengt leegstaande gebouwen en ideeën voor transformatie bij elkaar via een laagdrempelig online platform.

Een monumentaal negentiende-eeuws woonhuis in de Stationsstraat in Tilburg, het voormalige hoofdkantoor van ING aan de Zuidas in Amsterdam en een monumentaal badhuis in een villawijk in Hilversum. Het is een bescheiden greep uit het enorme aanbod van panden en locaties dat wacht op een nieuwe bestemming. Aan interessante ideeën daarvoor is meestal geen gebrek. Vaak zijn het omwonenden die een bestemming in gedachten hebben. Maar hoe worden zulke invallen werkelijkheid? En welke weg moeten de eigenaar van het vastgoed en mensen met leuke ideeën volgen om elkaar te vinden?

Het antwoord is volgens de initiatiefnemers van Ome Cor niet voor de vuist weg te geven. Ome Cor staat voor Concepts of Real Estate. “Oude werkwijzen en structuren moeten worden doorbroken om de leegstand écht aan te pakken”, valt te lezen op de website www.omecor.nl. “En het is tevens een subtiele verwijzing naar Cor van Zadelhoff, de oprichter van het gelijknamige makelaarskantoor, die onze website steunt”, vertelt Koen Houtappels, medeoprichter en directeur van Ome Cor.

Crowdsourcing is volgens hem de sleutel tot de oplossing van het vraagstuk. Samengevat gaat het er daarbij om via internet vanuit ‘het volk’ ideeën te genereren, in dit geval voor het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Vastgoedeigenaren brengen hun bezit onder de aandacht, terwijl burgers en eventueel ondernemers mogelijkheden lanceren die zij zien voor nieuwe bestemmingen. Deze burgers zijn veelal ook de nieuwe gebruikers van het pand. Ome Cor fungeert daarbij als matchmaker. De achterliggende gedachte is dat de partijen via Ome Cor kennisnemen van leegstaande gebouwen en de potentiële mogelijkheden daarvoor en vervolgens met elkaar in contact treden. Het platform is dan ook zeer laagdrempelig. Zo heeft bijvoorbeeld een pastoor via het platform contact opgenomen met Houtappels, omdat hij op zoek is naar een nieuwe bestemming voor een kerk. Het team van Ome Cor probeert nu daarvoor ideeën te verzamelen die binnen de gemeente aanslaan. Het gaat daarbij niet altijd om een definitieve bestemming voor een ongebruikte locatie. Zo zijn bijvoorbeeld op verschillende plekken parkeerplaatsen bij leegstaande gebouwen tijdelijk weer in gebruik genomen.

Inmiddels telt de website van Ome Cor ruim vijftig projecten waarvoor een nieuwe functie wordt gezocht. De ideeën stromen binnen. Wie achter zo’n visie staat, kan daarop via de website zijn stem uitbrengen. Zo kan draagvlak voor een herbestemmingsplan worden verkregen. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat vertegenwoordigers van een zogeheten community in gesprek gaan met onder meer de eigenaar van het gebouw en investeerders. Eigenaren van uiteenlopende typen gebouwen die op herbestemming wachten krijgen zo een podium om hun bezit onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd worden ook allerlei ideeën op de website geplaatst en faciliteren de medewerkers van de site online communicatie, zodat onrijpe visies verder kunnen worden uitgewerkt en uiteindelijk gerealiseerd. Zowel private gebouweigenaren en overheden als betrokken burgers tonen belangstelling voor Ome Cor. “Ons team werkt er keihard aan om ideeën te genereren en vastgoedeigenaren en plannenmakers samen te brengen.” Nederland is wat Houtappels betreft pas het begin van deze vorm van crowdsourcing. “Vanwege de vele regels waarmee je te maken krijgt bij transformatie is Nederland een ideale proeftuin. Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat Ome Cor een soort Facebook wordt voor transformatie. Iedereen over de hele wereld moet er van gebruik kunnen maken.”

Reageer op dit artikel