nieuws

Kamer: bouwers bewijzen ongelijk corporaties

bouwbreed Premium

De PvdA en de VVD zijn blij dat bouwers de concurrentie met sociale volkshuisvesters aangaan. “Zeker in steden als Almere zijn corporaties monopolisten.”

Muurvast zat het. De wachtlijsten liepen op, maar het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen door corporaties bleef uit. Almere bedacht een ‘list’ en daagde marktpartijen uit. Het leverde een verzameling van twintig plannen op.

Kamerleden reageren enthousiast op de opmerkelijke ontwikkeling in Almere. “Ik ben hier heel blij mee”, zegt VVD’er Roald van der Linde. “Dit bewijst namelijk dat je met allerlei innovaties veel goedkoper kunt bouwen.”

Van der Linde haalt ook uit naar corporaties. “Dit onderstreept ook dat er bij corporaties nog steeds inefficiënt gewerkt wordt. Het is heel goed dat gemeenten zorgen dat er iets van concurrentiedruk ontstaat.”

Corporaties hebben verzaakt, doet de VVD’er er nog een schep bovenop. “Als protest tegen de verhuurdersheffing zijn ze overgegaan tot een complete bouwstaking. Daardoor rijzen de solvabiliteit en de liquiditeit nu de pan uit.”

Ook PvdA’er Jacques Monasch is blij met het nieuws uit Almere. “Dit toont eens te meer aan hoe zeer het bouwproces en de prijs van bouwen veranderd zijn. Een paar jaar geleden, toen ik met D66’er Kees Verhoeven de kosten aan de orde stelde, had iedereen het nog over onrendabele toppen. Nu hoor ik daar bijna niemand meer over.”

Hoewel het nog slechts plannen (zie kader pagina 3) van marktpartijen betreft in Almere staat voor Monasch vast dat marktpartijen het ongelijk van corporaties aantonen. Dat sociale volkshuisvesters onder uit de zak krijgen, juicht hij toe. “Hoe goed corporaties ook bezig zijn, de sociale huursector is grotendeels in handen van monopolisten. Zeker in steden als Almere. Corporaties hebben makkelijk toegang tot veel geld. Dat betekent dat ze belang hebben bij schaarste. Het is goed dat dit soort mechanismen eruit worden gehaald. Wat dat betreft volg ik ook met belangstelling de ontwikkelingen in de gemeente Assen die zelf sociale huurwoningen bouwt.”

Hebben corporaties verzaakt? “Wat ik nog steeds niet begrijp is dat de hoeveelheid geborgde leningen door corporaties in de afgelopen tien jaar van 45 naar 95 miljard euro is toegenomen. En ondanks het feit dat Nederland de grootste sociale huurvoorraad heeft van Europa, lopen de wachtlijsten op. Ik denk dat corporaties onvoldoende vraaggericht hebben gebouwd.”

Reageer op dit artikel