nieuws

Kabinet tegen versnelling ingrepen woningmarkt

bouwbreed Premium

Kabinet tegen versnelling ingrepen woningmarkt

Het kabinet peinst er niet over de ingezette hervormingen op de woningmarkt te versnellen. Dat schrijven de ministers Kamp en Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Daarmee legt het kabinet aanbevelingen van de Europese Commissie naast zich neer.

Beide ministers wijzen erop dat de ingezette hervormingen op de woningmarkt inmiddels bijdragen aan herstel en stabiliteit op de woningmarkt en het beperken van de opbouw van private schulden. Vooral het verlagen van de zogenoemde loan to value en de beperking van de renteaftrek met 0,5 procentpunt per jaar zijn daarvoor verantwoordelijk. De Europese Commissie adviseerde recentelijk om het beleid op die punten te versnellen, omdat de schuldenlast van huiseigenaren nog te langzaam afneemt.

Kamp en Dijsselbloem vinden het echter welletjes geweest. Dat zou de portemonnee van huiseigenaren te veel raken en daarmee de economische groei tegenwerken, vinden zij. De huidige ontwikkelingen in de markt – onder meer het feit dat veel huishoudens onder water staan en de regionale verschillen in prijsontwikkelingen – geven geen ruimte voor versnelling.

Ook op de huurmarkt behoeft wat hen betreft op dit moment niet meer te gebeuren. De Commissie bepleit juist een verdergaande liberalisering naar marktconforme huren. Beide ministers vinden dat de nu genomen maatregelen in met name de gereguleerde sector al een forse stap op die weg zijn. Sneller kan niet.

Reageer op dit artikel