nieuws

CO 2-emissie elektriciteitsproductie hoog

bouwbreed Premium

De uitstoot van kooldioxide als gevolg van elektriciteitsproductie is in Nederland flink toegenomen tussen 1990 en 2013.

Dat is een tegenvaller voor het bereiken van klimaatdoelstellingen. Daarvoor is 1990 het referentiejaar. Ten opzichte van dat jaar moet sprake zijn van een behoorlijke daling. Die zal uit andere bronnen moeten komen dan de elektriciteitsproductie.

Door hogere elektriciteitsproductie nam de uitstoot van kooldioxide tussen 1990 en 2004 met bijna 30 procent toe. Vanaf dat jaar nam de emissie af, vooral door meer import van elektriciteit. In 2013 bleef de uitstoot gelijk ten opzichte van 2012 ondanks een lagere elektriciteitsproductie. Dit is het gevolg van de inzet van meer kolen en minder aardgas. Een van de redenen hiervan is de prijs van fossiele brandstoffen die nog steeds daalt, dat geldt met name voor steenkool. Dit zorgt ervoor dat investeringen in duurzame energieproductie steeds minder rendabel worden met steeds langere terugverdientijden.

Reageer op dit artikel