nieuws

BNA bepleit verlichting referentie-eis

bouwbreed

BNA bepleit verlichting referentie-eis

Op het gebied van referentie-eisen is bij de herziening van de Aanbestedingswet nog een wereld te winnen. Alleen al een expliciete verwijzing naar ‘adviseurs’ is nodig, vinden BNA en NL Ingenieurs.

De verruiming van de driejaarstermijn voor referentieprojecten zoals die nu in de concept-aanbestedingswet staat, is al een hele verbetering. Maar het kan nog beter, vinden de architecten- en de ingenieursbureaus.

“Architecten en ingenieurs ondervinden bij uitstek veel problemen van de driejarige referentietermijn. Opdrachtgevers realiseren zich dat vaak niet. Daarom is het een versterking van de werking van het wetsvoorstel als onze branches als voorbeeld worden genomen in de toelichting op de wet”, vindt BNA-directeur Fred Schoorl.

In de visie van de adviseurs zit de crux van de aanbestedingsproblematiek in de toepassing van de regels. De komende herziening die in 2016 gereed moet zijn, biedt echter mogelijkheden om de uitvoeringspraktijk beter te regelen. Een van de zorgpunten blijft de proportionaliteit. Schoorl noemt het absurd dat er een systeem werkt dat innovatie remt en architectenbureaus niets oplevert.

Lobbyen

De komende maanden gaat de BNA dan ook stevig lobbyen voor verbetering van de Aanbestedingswet. Daarbij gaat het vooral om vijf knelpunten die de bond opgelost wil zien. Zo blijven de referentie-eisen nog steeds te hoog. Competenties worden gestapeld terwijl de vraag naar allerlei certificaten zoals SROI, ISO 9001 en 14001, CO 2-ladder, VCA, om er een paar te noemen, alleen maar toeneemt.

Verder is voor architecten de voorinvestering te hoog en kunnen die bovendien niet worden terugverdiend. Als al sprake is van een inschrijvingsvergoeding, dan is die vaak een schijntje van de werkelijke kosten. Daarnaast vindt de BNA de contractvoorwaarden onevenwichtig en niet-onderhandelbaar. Het is stikken of slikken.

Reageer op dit artikel