nieuws

Afspraken over bodemsaneringen

bouwbreed

Afspraken over bodemsaneringen

Werkgeversorganisaties gaan zich inzetten voor een schonere bodem. MKB Nederland en VNO-NCW hebben daarover afspraken gemaakt met staatssecretaris Mansveld van Milieu. Bedrijven worden opgeroepen zo snel mogelijk vervuilde grond te saneren. Het is de bedoeling dat ze bij die operatie beter worden ondersteund.

Voor 2020 moeten de meest vuile locaties zijn aangepakt. Voor die klus is door het kabinet 536 miljoen euro gereserveerd. Of dat genoeg is, moet nog blijken. In maart maakte de staatssecretaris ook al afspraken met gemeenten en provincies. Met de lagere overheden werkt Mansveld aan eenvoudigere regels.

Het saneren van de Nederlandse bodem is al jaren aan de gang. De locaties die direct gevaar kunnen opleveren zijn volgens het ministerie “grotendeels” onder controle.

Reageer op dit artikel