nieuws

Aanhoudende groei van Amsterdam houdt druk op productie nieuwbouw

bouwbreed

Aanhoudende groei van Amsterdam houdt druk op productie nieuwbouw

Door de aanhoudende groei van het aantal Amsterdammers blijft de productie van voldoende nieuwbouwwoningen urgent.

Dat constateert de gemeente Amsterdam in De Staat van de Stad, een hoofdstedelijk onderzoek dat één keer in de twee jaar plaatsvindt. De laatste zeven jaar groeide de hoofdstad met 75.000 naar ruim 820.000 inwoners. Door de oplevering van relatief veel nieuwbouwwoningen kon het aantal inwoners van Amsterdam na 2006 sterk toenemen. In de periode 2007-2014 steeg de woningvoorraad met circa 22.200, terwijl de bevolking in die periode met bijna 90.000 toenam. Inclusief sloop, splitsingen en andere transformaties kwam de woningvoorraad van Amsterdam eind 2014 boven de 400.000 woningen uit.

Het aandeel koopwoningen in de hoofdstad stijgt gestaag. Woonde in 1990 een op de veertien Amsterdammers in een koopwoning, inmiddels is bijna een op de drie (29 procent) huizen in eigendom van de bewoners. Veel nieuwe koopwoningen zijn gebouwd en veel huurwoningen verkocht. Desondanks ligt het aandeel koopwoningen in Amsterdam nog steeds ver onder het Nederlands gemiddelde, waar meer dan de helft koopwoning is.

De overmacht van corporatiewoningen begint te slinken. Het aandeel corporatiewoningen in Amsterdam nam de laatste tien jaar af van 54 naar 46 procent van de woningvoorraad. De particuliere huurvoorraad ligt al jaren rond de 25 procent.

De particuliere huursector zorgt volgens de gemeente Amsterdam wel voor meer dynamiek op de woningmarkt. Bewoners verhuizen sneller naar een andere woning. Reden: de hoge huren. De particuliere huren zijn snel en flink gestegen, meer dan in de corporatiesector. De huren zijn in Amsterdam gestegen van gemiddeld 332 euro kale huur per maand in 2003 naar 523 euro in 2013. Vooral de laatste jaren loopt het gemiddelde snel op. Huishoudens die tussen 2011-2013 een huurwoning betrokken, betaalden gemiddeld 742 euro per maand.

Verhuizen

Een kwart van de Amsterdamse huishoudens geeft aan binnen twee jaar te willen verhuizen. De (matige) kwaliteit van de woning is de belangrijkste aanleiding. Sinds 2012 is de groep die wil verhuizen vanwege de steeds hogere huur toegenomen van 7 naar 13 procent. Vooral 55-plussers balen van de hoge huur.

Gezinnen met kinderen bleven de laatste jaren juist in Amsterdam wonen. Mogelijk komt dat vanwege de verslechterde koopwoningmarkt, waardoor jonge stellen na het krijgen van een kind minder makkelijk doorstromen naar een gezinswoning aan de rand van de stad of in de regio. Daarnaast lijken steeds meer stedelingen de voorzieningen en het culturele leven van de stad bewust te verkiezen boven de rust en ruimte buiten de ring, ook als zij een gezin stichten, denken de onderzoekers. Amsterdam is voor velen een aantrekkelijke woonstad geworden, ook voor gezinnen met jonge kinderen.

In 2014 is dat beeld echter aan het kenteren. De vertrekkans van ouders met (vooral jonge) kinderen is weer toegenomen.

Crisis

Door de aanhoudende groei van het aantal Amsterdammers neemt de druk op de woningmarkt toe en blijft productie van nieuwbouwwoningen hard nodig, waarschuwt de gemeente. Pech voor de stad en haar inwoners is dat de woningbouw de laatste jaren gebukt ging onder de economische crisis. In 2013 werden in Amsterdam 1700 nieuwe woningen opgeleverd, het laagste aantal deze eeuw. In de periode 2006-2010 werden jaarlijks meer dan 4.000 woningen opgeleverd. Elders in het land is de nieuwbouwproductie tijdens de crisis overigens sterker afgenomen. Inmiddels lijkt de nieuwbouwproductie in Amsterdam over het dieptepunt heen. In 2014 werden Amsterdam 2.500 woningen opgeleverd en ruim 5.000 woningen in aanbouw genomen. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 waren deze getallen niet meer zo hoog.

Reageer op dit artikel