nieuws

‘Waarom gaat de discussie over de kleur van de veiligheidshelm?’

bouwbreed Premium

De veiligheid in de bouw neemt toe, ziet John Palmen, veiligheids- en gezondheidsadviseur van betonmortelproducent Mebin. Het is echter waken voor te veel bureaucratie, waarschuwt hij.

De strijd tegen arbeidsongevallen in de bouw en aanpalende sectoren is er een van de lange adem, weet Palmen als geen ander. Een helm heeft pas nut, als hij ook daadwerkelijk wordt gedragen. En een machine kan nog zo veilig zijn gemaakt, als de gebruiker er niet veilig mee omgaat, blijft het een gevaarlijk arbeidsmiddel.

“Uiteindelijk draait het grotendeels om gedrag”, aldus Palmen. “Ruim 80 procent van de arbeidsongevallen komt voort uit onveilig gedrag. Maar laat nou net niets zo lastig zijn als het veranderen van gedrag. Zeker in de bouw, waar machogedrag aan de orde van de dag is. Er is veel groepsdruk. Voor je het weet, ben je een watje. Dat weerhoudt mensen om onveilige situaties te melden.”

Palmen heeft de veiligheid in de sector zien toenemen, vooral als gevolg van dwingende regelgeving en investeringen van werkgevers in veiligheidstrainingen en arbeidsmiddelen. Zelf is Mebin ook de afgelopen jaren blijven investeren in het realiseren van veiligheidsverbeteringen op haar betoncentrales en rijdend materieel.

De veiligheidsman van Mebin juicht die ontwikkeling toe, maar vindt tegelijk dat alertheid geboden blijft. Bureaucratie mag er niet toe leiden dat uit het oog wordt verloren waar het uiteindelijk allemaal om gaat: namelijk het vóórkomen van ongevallen. “Dat er veel regelgeving is, veel beleidsstukken zijn; prima. Maar dat daardoor op enig moment de discussie gaat over de kleur van een veiligheidshelm of -hesje, dat gaat te ver. Het moet juist gaan over de kwaliteit van die helm of dat hesje. Of hij geel of oranje is, zal mij een biet wezen. Wat heeft een bouwvakker aan een mooi gekleurd designer-hesje als hij 10 meter naar beneden valt doordat hij niet aangelijnd was?”

Palmen pleit voor een uniforme standaard in de uitrusting van bouwvakkers. Dat is efficiënter, duidelijker en goedkoper bovendien. “Want er gaat nog een hoop geld in zitten ook. We vragen werknemers nu om een hele garderobe met zich mee te sjouwen.”

Als het aan Palmen ligt wordt het veiligheidsbeleid überhaupt veel meer gestandaardiseerd. ”Waarom heeft elke bouwplaats weer zijn eigen regeltjes? Op de ene is een paspoort vereist, op de andere een certificaat. Ik denk: we zijn in Nederland allemaal bekend met VCA. Dat moet dan toch voldoende zijn? Waarom al die rompslomp? Die diversiteit zorgt alleen maar voor verwarring. Werknemers begrijpen het niet meer en denken dan al snel: het zal wel, en haken af. Dat is juist niet wat we moeten willen.”

Palmen krijgt van aannemers vaak te horen dat zij er een eigen veiligheidsbeleid op nahouden vanwege hun ‘corporate identity’. “Mijn verweer is dan: de beste reclame voor je bedrijf is een duurzaam laag ongevallencijfer. Doe het niet voor de bühne, maar doe het om de werknemers te beschermen tegen ellende. Het voorkomen van ongevallen zal uiteindelijk daar moeten gebeuren waar de risico’s gelopen worden, en dat is op de bouwplaats zelf met de mensen die het echt aangaat!”

Reageer op dit artikel