nieuws

Veiligheid van Groningers voorop bij gaswinning

bouwbreed

Veiligheid van Groningers voorop bij gaswinning

Niet langer het financieel gewin maar de veiligheid van de Groningers zal centraal staan bij besluiten over gaswinning. Dat belooft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman zet alles op alles om het geschonden vertrouwen van de Groningers terug te winnen, zo blijkt uit zijn reactie op het onderzoek van de Raad voor de Veiligheid. Te lang, zo beseft hij, is door de landelijke politiek en andere deelnemers in het zogenoemde Gasgebouw gedaan alsof veiligheid slechts op fysieke schade aan gebouwen en wegen zou slaan. Te weinig aandacht is er geweest voor het veiligheidsgevoel van de Groningers.

Dit betekent dat hij bij toekomstige beslissingen over de gaswinning veel meer en beter zal luisteren naar de bewoners. Dat geldt dan wat hem betreft al in de voorfase. Daarnaast gaat hij het veiligheidsbelang expliciet in de Mijnbouwwet opnemen. Daarbij komt niet alleen veiligheid als gevolg van schade aan de orde. Mijnbouwondernemingen zullen ook de veiligheidsrisico’s expliciet in beeld moeten brengen. En bij besluiten moet veiligheid altijd expliciet een overweging zijn.

Kamp beseft ook dat hij met dit soort maatregelen niet direct het vertrouwen terugwint. Dat zal moeten gebeuren door concrete maatregelen die direct zichtbaar zijn voor de bevolking. Dat betekent dat het versterken van woningen en gebouwen gecombineerd wordt met maatregelen die de leefbaarheid en de stedelijke vernieuwing versterken.

Gemeenschappen

Versterking van gemeenschappen, voorzieningen en het oplossen van leegstand van voorzieningen zijn daarin kernbegrippen. Concreet denkt het kabinet bijvoorbeeld aan goede onderwijsvoorzieningen door de bouw van brede scholen, zoals in Appingedam is gebeurd, en het aanpakken van centrumvoorzieningen door het concentreren van winkels en anders benutten van leegstaande panden.

De schadeafhandeling aan woningen vordert overigens langzaam. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft vanaf begin dit jaar tien procent van de schademeldingen afgehandeld, zo meldt RTV Noord. In de eerste maanden van het jaar zijn er meerdere aardbevingen geweest. Dat heeft tot nu toe achtduizend schademeldingen opgeleverd bij het centrum in Appingedam.

Bij meer dan de helft daarvan is inmiddels een schade-experts op bezoek geweest. Ruim 2000 gedupeerden hebben een schaderapport ontvangen. De rest van de bezochte mensen krijgt dat binnenkort ook.

Reageer op dit artikel