nieuws

TNO: Slim energienet bespaart 3,5 miljard

bouwbreed Premium

TNO: Slim energienet bespaart 3,5 miljard

Slimme koppeling van vraag en aanbod in de energievoorziening van woningen levert besparingen op tot 3,5 miljard euro. Doorslaggevend is de introductie van een nieuwe marktpartij die de belangen van consumenten, energieleveranciers en netbeheerders goed tegen elkaar afweegt.

Proeftuin Hoogkerk. In het Groningse dorp bestaat sinds 2009 PowerMatching City. Veertig huishoudens nemen deel aan wat onderzoeksinstituut TNO noemt het eerste demonstratieproject ter wereld waar een slim energienet (smart grid) in praktijk wordt gebracht. In de Thomsonstraat staat een wijkmonitor die permanent informatie geeft over het verbruik en de opwekking van energie in de straat. Alles wordt aangegrepen om de bewustwording van de energiestromen zo groot mogelijk te maken. Het project is opgezet door een consortium waarin negen grote kennisinstellingen en energiemaatschappijen participeren, waaronder de universiteiten van Delft en Eindhoven en de instituten DNV GL en TNO.

In een in 2011 gestarte praktijkproef hadden de bewoners van de wijk de beschikking over zonnepanelen, kleine warmtekrachtcentrales en warmtepompen om met behulp van zon, gas en aardwarmte zelf elektriciteit op te wekken en water te verwarmen. Slimme software zorgde dat de opgewekte stroom efficiënt gedeeld werd met de buren. Huishoudelijke apparaten als wasmachines wachten sindsdien zo veel mogelijk op de tijden dat voor hen ruimschoots energie in het netwerk beschikbaar is.

De flexibiliteit van iedere microwarmtekrachtcentrale blijkt jaarlijks 21 euro op te leveren. De warmtepomp brengt een plus van 28 euro. Op het stroomgebruik van een elektrische auto kan 58 euro bespaard worden.

Het onderzoek in Hoogkerk wijst uit dat lokale toepassing van slimme energienetten besparingen kunnen opleveren van 1 tot 3,5 miljard euro. Een belangrijk deel van het bedrag ontstaat doordat netbeheerders minder behoeven te investeren in nieuwbouw en onderhoud van hun energienetten.

Volgens TNO is voor grootschalige toepassing in de consumentenmarkt een standaardisatie van de apparatuur noodzakelijk. Slimme energienetten zijn dan snel rendabel te maken.

Reageer op dit artikel