nieuws

Staat die zorgtaak verzaakt, verliest bestaansrecht

bouwbreed Premium

Staat die zorgtaak verzaakt, verliest bestaansrecht

De Staat heeft op klimaatgebied een zorgtaak. Als zij daar niet aan voldoet, verliest zij haar bestaansrecht. Dat vindt in Urgenda in de klimaatzaak.

De Staat is opgericht om collectieve belangen te behartigen en maatregelen te nemen tegen collectieve risico’s. Klimaatverandering is zo’n collectief risico. Maar op dat punt verzaakt de overheid haar zorgplicht. Dat zeiden de advocaten van Urgenda dinsdag tegen de rechter in de klimaatzaak. Daarin vraagt de stichting de rechter de Staat te dwingen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 25 tot 40 procent in 2020.

Volgens advocaat Roger Cox blijkt uit alle onderzoeken dat deze percentages noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Van het verweer van de Staat dat hij genoeg doet en gebonden is aan EU beleid, was hij niet onder de indruk. Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk doen ook veel. En het kan ook zo, blijkt uit rapporten van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Door een combinatie van energiebesparing, duurzaam opgewekte energie en verandering van levensstijl is het zonder meer mogelijk die doelstelling te halen.

Politieke draai

Hij wees er daarbij op dat in 2007 het kabinet-Balkenende nog uitging van een emissiereductie van 30 procent. Dat is in 2010 door het kabinet-Rutte verlaagd naar 14 procent. Samen met zijn collega Koos van den Berg was die politieke draai een reden temeer om er bij de rechter voor te pleiten de eisen van Urgenda te honoreren. In hun ogen kan de staat dit probleem niet op de juiste manier aanpakken. Dat de Staat zelf zegt dat het een politiek probleem is waar de rechter geen uitspraak over zou kunnen doen, was evenmin overtuigend. Waar partijen in een impasse zitten, moet de rechter de knoop doorhakken, vindt Van den Berg.

De landsadvocaat op zijn beurt betoogde dat Nederland al heel veel doet. Maar de bijdrage van ons land aan de uitstoot van broeikasgassen bedraagt slechts een half procent, tegen de EU 9, de VS 11 en China 25 procent. Hij verweet Urgenda daarnaast dat die geen rekening houdt met aanpassingsmaatregelen waaraan bijna 800 miljoen is uitgegeven.

Zijn conclusie was dan ook dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet geschonden is. De rechter moet in zijn ogen de vordering van Urgenda naar de prullenbak verwijzen.

Reageer op dit artikel