nieuws

Plannen voor windmolens in Noord-Holland

bouwbreed

Plannen voor windmolens in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft vijftien aanvragen ontvangen voor het bouwen van windturbines. De windmolens moeten verrijzen in zogeheten herstructureringsgebieden.

De aanvragers zijn onder meer Eneco, de Wind Groep Holland en het Havenbedrijf Amsterdam. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en vertegenwoordigers van de provincie bekijken gezamenlijk in hoeverre de aanvragen voldoen aan de vereisten. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek gedaan.

Voor het indienen van de definitieve aanvragen hebben de initiatiefnemers nog de tijd tot januari 2016. De provincie zegt aanvankelijk terughoudend te zijn geweest met het openbaar maken van de principe-aanvragen. Deze kunnen bedrijfsgevoelige informatie bevatten, maar gezien de stand van zaken met het project Herstructurering Wind op Land is terughoudendheid niet meer nodig.

De windmolens zijn gepland voor onder meer het Noordzeekanaalgebied, de gemeente Medemblik en de Waardpolder in de gemeente Hollands Kroon. Nadat de aanvragen voldoen aan alle eisen, worden in overleg met gemeenten de omwonenden geïnformeerd.

Reageer op dit artikel