nieuws

Omslag in handelen nodig voor krimp

bouwbreed

Omslag in handelen nodig voor krimp

Onverkoopbare huizen en winkels die vaak jaren leegstaan zorgen voor problemen in de zogeheten krimpregio’s. De situatie is niet hopeloos, stellen de samenstellers van het rapport ‘Groot dromen, klein beginnen’ van Platform31. Wel laten effectieve strategieën op zich wachten.

Mits het aanpassingsvermogen van overheden, private partijen en burgers wordt geactiveerd, kunnen oplossingen voor krimpgebieden worden gevonden. Niettemin gebeurt er vooralsnog te weinig, zo blijkt uit onderzoek van Platform31.

In het rapport wordt daarbij aangetekend dat experimenteren en ervaringen uitwisselen, uiteenlopende initiatieven stimuleren die beogen de problematiek in krimpgebieden op te lossen. Om daadwerkelijk tot oplossingen te komen, is echter samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor serieuze burgerinitiatieven en een andere manier van werken. De ideeën zijn er, maar de implementatie ervan duurt lang.

Joks Janssen, hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie bij Wageningen Universiteit, constateert niettemin vooruitgang bij de overheid. “In tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig , toen het Rijk vanuit een top-downvisie planmatig aan de slag ging om in economisch opzicht achterblijvende regio’s te stimuleren, probeert het nu als gesprekspartner op te treden”, stelt hij vast.

Toch is dat niet genoeg. Een omslag in denken en handelen is evengoed vereist. Bijvoorbeeld waar het gaat om gemeentelijk grondbeleid. Gemeentebesturen gingen er lange tijd vanuit dat met grond geld is te verdienen. Nu economische groei in het geding is, ontstaan op dit gebied problemen, stelt Erwin van der Krabben, hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling van de Radboud Universiteit. “In de toekomst zal er geen vraag naar uitbreiding zijn, maar een vraag naar transformatie.” Om in die behoefte te voorzien is een aanpassing van het belastingstelsel noodzakelijk waarbij gemeenten autonomie of in ieder geval meer ruimte krijgen. Dit is een lastige opgave, maar Van der Krabben ziet een opening: “Met de aangekondigde herziening van het belastingstelsel lijkt er in de landelijke politiek nu eindelijk een discussie over dit onderwerp op gang te komen.”

Achterhoek

Niet alleen de overheid maar ook de burgers moeten hun gedrag veranderen. Dat gaat al net zo min zonder slag of stoot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het project ‘Hoe courant is uw pand’ dat in de Achterhoek plaatsvond. Het doel ervan was om voor huiseigenaren inzichtelijk te maken op wat voor manieren huizen hun waarde kunnen behouden. Ze kregen daarbij handvatten aangereikt om ook de waardeontwikkeling in de buurt erbij te betrekken. Het project leidde tot een groeiend bewustzijn bij de bewoners over de mogelijkheden hun huis waardevast te maken. Desondanks betekende het niet dat de bewoners massaal de nodige maatregelen namen om hun woning te laten aanpassen. “We blijven nog in de zoekende en onderzoekende fase”, concludeert Janssen. “Er zijn in de pilots nog niet echt concrete doorbraken gerealiseerd. Het is lastig om innovaties op te schalen.” Zijn hoop is daarom gevestigd op de rijksoverheid. Deze moet zogeheten living labsgaan organiseren. Het gaat daarbij om experimenten waarbij actief wordt geprobeerd problemen op te lossen. Daarbij is het van belang de pilots niet te beperken tot krimpgemeenten, maar uit te breiden naar gehele regio’s. De organisatie moet dan zo zijn dat initiatiefnemers geholpen worden om hun weg te vinden in het oerwoud van uiteenlopende gemeentelijke regels en verordeningen. Anders is de kans op nog meer vastlopende plannen en teleurgestelde initiatiefnemers te groot.

Reageer op dit artikel