nieuws

‘Nul-op-de-meter is onze doelstelling voor 2050’

bouwbreed Premium

‘Nul-op-de-meter is onze doelstelling voor 2050’

Ondanks het grote aanbod op de woningmarkt moeten nog steeds nieuwe huizen worden gebouwd. Tegelijkertijd groeit de behoefte om bestaande woningen energiezuinig te maken. Tijdens de achtste Bouwpoort deelden hoogleraar Peter Boelhouwer en de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout hun inzichten met vertegenwoordigers van de bouw.

Het aanbod op de huizenmarkt is momenteel enorm. Toch ligt er voor de komende jaren een woningbouwopgave, verwacht Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Een forse groei van het aantal huishoudens in de jaren tot 2025 en een toename van de migratie zorgen er voor dat de behoefte aan woningen groeit. Een deel van die behoefte kan worden opgevangen door kantoren tot woningen te transformeren, zei Boelhouwer tegen de circa tachtig vertegenwoordigers van de bouwsector in de zaal van het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Lang niet alle leegstaande kantoorpanden lenen zich voor zo’n metamorfose, merkte hij op. “Er is nog steeds een behoorlijke uitbreidingsvraag en dat is natuurlijk goed voor de bouw.” Om hiervan optimaal te kunnen profiteren moet de sector een aantal zaken in acht nemen, aldus Boelhouwer. Kies voor traditionele woonproducten waar de markt om vraagt, adviseerde hij. “En streef naar authenticiteit. Dat verkoopt beter.”

Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, bevestigde het bestaan van een woningbouwopgave. Toch had hij een andere insteek dan Boelhouwer. De politicus die onder meer duurzame energie in zijn portefeuille heeft, ontvouwde een ambitieus plan om alle 800.000 bestaande woningen in Brabant de komende 35 jaar energieneutraal te maken. “Nul-op-de-meter is onze doelstelling voor 2050. Het komt er op neer dat we honderd woningen per dag moeten aanpakken.”

 

Johan van den Hout.

Zonder innovaties vanuit de bouwsector is de kans van slagen uiterst gering, zei hij. Snel en relatief goedkoop verbouwen is nodig om de kosten te drukken en er voor te zorgen dat bewoners hun huis niet lang hoeven te verlaten tijdens de aanpassingen. Ook moeten er financiers worden gevonden om de aanpak te bekostigen in de vorm van leningen. Het financiële product dat zij aanbieden, dient zo te zijn dat de huiseigenaar de lening met de kosten die worden bespaard op energieverbruik in een periode van zo’n vijftien jaar kan terugbetalen. “Onze aanpak vereist een samenwerking tussen overheid, marktpartijen, de bouwsector en woningeigenaren. We willen als overheid niet alles zelf doen, maar we willen ook niet alles aan de markt overlaten. Om ons doel te bereiken slaan we een middenweg in.”

Reageer op dit artikel