nieuws

Mkb krijgt extra ruimte met 2 miljard euro krediet

bouwbreed Premium

Mkb krijgt extra ruimte met 2 miljard euro krediet

Institutionele beleggers en banken gaan de komende drie jaar 2 miljard extra investeren in het mkb. De Nederlandse investeringsinstelling richt hiertoe twee fondsen op.

“Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) een belangrijke stap om de economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening”, zegt minister Kamp.

De twee fondsen die de NII vandaag in de lucht brengt, zijn een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Via het ALF kunnen mkb-ondernemers die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen de 1,5 ton en de 5 miljoen aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10 tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een relatief groot aandeel in een bedrijf of sector hebben.

Extra ruimte

Kamp heeft afgesproken dat de institutionele beleggers 800 miljoen euro bijdragen aan de fondsen. Door samenwerking met de banken is er daardoor 2 miljard extra ruimte voor kredietverlening.

De fondsen zijn opgericht omdat het voor institutionele beleggers belangrijk is enige investeringsmassa te hebben. Rechtstreeks lenen aan mkb-bedrijven is te omslachtig en te tijdrovend, waardoor het rendement onder druk komt te staan. Een fonds creëert de benodigde massa. Onder meer Aegon, Nationale Nederlanden en de pensioenfondsen PGB, Metaal & Techniek investeren in het fonds.

De bijdrage van het Rijk, de garantstelling voor het ALF, is een onderdeel van het aanvullend actieplan mkb-financiering. Dat actieplan is gemaakt omdat mkb-bedrijven onvoldoende bancaire leningen meer konden krijgen. Mede als gevolg van de door de banken zelf veroorzaakte crisis en de extra eisen die daardoor aan banken zijn gesteld, zijn die terughoudend geworden geld te steken in mkb-bedrijven.

Eigen vermogenspositie versterken

In het aanvullend actieplan volgt Kamp daarom drie sporen die naar een evenwichtiger financieringsmarkt moeten leiden. Zo wil hij het aanbod risicodragend vermogen versterken, het aanbod mkb-financiering vergroten en het verbeteren van marktwerking door informatieontsluiting. De eerste twee sporen zijn nu met deze fondsen ingevuld.

Het ALF van 300 miljoen is bedoeld om de eigen vermogenspositie van mkb-bedrijven te versterken waardoor banken weer meer zullen willen uitlenen. Het BLF van 500 miljoen is goed voor 1 miljard aan leningen.

Reageer op dit artikel