nieuws

CBS telt 2360 Duitsers in Nederlandse bouwsector

bouwbreed

CBS telt 2360 Duitsers in Nederlandse bouwsector

In de Nederlandse bouw werken minstens 2360 mensen die een duidelijke binding hebben met Duitsland. De meesten hebben de Duitse nationaliteit, maar in het cijfer verschuilen zich ook bij de oosterburen woonachtige Nederlanders.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek verricht naar de in Nederland werkzame Duitsers en Belgen. Hoe groot is de omvang van de grensarbeid? Hoe kom je tot een serieuze inschatting?

De onderzoekers van het CBS namen als startpunt de werknemers die niet in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn ingeschreven maar wel te vinden zijn via het stelsel van de sociaal statistische bestanden en de polisadministratie. Daarbij werd de binding met Duitsland en België vastgesteld aan de hand van de indicaties herkomstgroepering, nationaliteit en woonland.

Het CBS vond ruim 44.000 in Nederland werkzame mensen die een band hebben met Duitsland, 31.000 mannen en 13.000 vrouwen. De meesten van hen (8300) zijn 25 tot 35 jaar oud. Ook de 35- tot 45-jarigen (6710) en de 45- tot 55-jarigen (7540) zijn goed vertegenwoordigd. De cijfers vertegenwoordigen volgens het CBS een ondergrens. Niet iedereen is via de gehanteerde zoekmethode te vinden.

De grootst concentraties van werknemers met een Duitse binding zijn te vinden in Twente en Midden-Limburg. Driekwart van de groep werkt vrij gelijkelijk verdeeld in Overijssel, Gelderland en Limburg. Sterk afwijkend komen Groningen en Drenthe voor de dag met slechts aandelen van respectievelijk 2 en 4 procent. De reden is dat de twee noordelijke (en economisch zwakke) provincies grenzen aan een relatief schaars bevolkt deel van Duitsland. In Enschede werken minstens vijfduizend mensen met de Duitse binding. In Venlo bevinden zich 3080 werknemers met een Duitse binding.De stroom mensen die vanuit België naar Nederland komt (40.000) is maar amper kleiner dan het contingent uit Duitsland (44.000). De 45- tot 55-jarigen zijn sterker vertegenwoordigd dan de jongere categorieën. Het CBS vond 1690 mensen die werkzaam zijn in de bouw. De pendelaars uit België strijken meestal net over de grens neer. Populaire gemeenten zijn Maastricht (8280), Eindhoven (2690) en Breda (1720).

Reageer op dit artikel