nieuws

Bouwend Nederland ziet kans op succes social return

bouwbreed

Bouwend Nederland ziet kans op succes social return

Of bedrijven er blij mee zijn of niet maakt niet uit: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, moet. Reden voor Bouwend Nederland de leden en hun relaties de weg te wijzen naar een zo succesvolle aanpak.

De helpende hand van de brancheorganisatie verschijnt in de vorm van een brochure getiteld SROI en de Participatiewet – Creatieve initiatieven uit de praktijk. SROI staat voor Social Return On Investment. Met het Sociaal Akkoord heeft het bedrijfsleven zich verplicht om tussen 2013 en 2026 100.000 nieuwe banen te creëren voor mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. Een kenmerk waaraan ook een flink deel van de doelgroep van de nieuwe Participatiewet voldoet.

De vrijblijvendheid is als gevolg van zulke maatregelen passé. In de brochure van Bouwend Nederland staan verschillende initiatieven beschreven om van social return ook daadwerkelijk een succes te maken. Dat wil ook zeggen: zonder de gevreesde nadelen maar met de beoogde voordelen. Zowel voor de bedrijven als de nieuwe werknemers, die duurzaam, dus niet alleen voor de duur van een project waaraan s ocial return als opdracht is verbonden, aan de slag moetenraken.

Voldoen

In een voorwoord onderstreept voorman Maxime Verhagen dat “de verplichtingen er nu eenmaal liggen en we er als (bouw) ondernemers aan zullen moeten voldoen”. “Gelukkig”, ziet hij aan de beschreven voorbeelden, “ontstaat er de nodige creativiteit, zowel van de kant van de ondernemers als bij opleidingsbedrijven de opdrachtgevende overheden.”

Creativiteit, die leidt tot initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van regionale samenwerkingen van publieke en private partijen. Verhagen hoopt dat zulke initiatieven de eigen achterban en opdrachtgevers inspireren om aan de slag te gaan.

Reageer op dit artikel