nieuws

Asscher blijft bedacht op 
onwelwillende werkgevers

bouwbreed Premium

Asscher blijft bedacht op 
onwelwillende werkgevers

Een gelijk speelveld aan de onderkant van de arbeidsmarkt kost welwillende ondernemers niets extra. Op onwelwillende blijft minister Asscher alert.

Asscher gaat er niet vanuit dat onwelwillende werkgevers meer zzp’ers inschakelen na invoering van de Wet aanpak schijnconstructies. De wet regelt immers dat werknemers het loon krijgen waarop ze recht hebben. “Ze worden er dus niet duurder van”, vindt Asscher in zijn antwoorden op vragen uit de Eerste Kamer. Daar vindt de behandeling van de wet plaats op 26 mei.

Maar de minister weet ook dat met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt oneigenlijk of via schijnconstructies zzp’ers worden ingehuurd, ook uit het buitenland. Ook daarnaar kijkt hij, inclusief het gelijke speelveld dat er op de arbeidsmarkt moet komen.

Juist de Europese detacheringsrichtlijn biedt kansen voor gesjoemel. Zij regelt de garantie voor minimum-arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit andere lidstaten. Doordat sociale zekerheid en pensioenen er niet in zitten, ontstaat een verschil in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in dienst van een Nederlandse werkgever en vanuit het buitenland gedetacheerde werknemers die werken voor een Nederlandse werkgever.

In de eerste helft van 2016, als Nederland het voorzitterschap van de EU bekleedt, wil Asscher zich dan ook sterk maken voor aanpassing van de richtlijn. Daarbij weet hij zich al gesteund door eurocommissaris Ma­rianne Thyssen die eind dit jaar met voorstellen komt. En ook een land als Frankrijk wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van verdringing van eigen werknemers.

Naleving

De minister wijst er verder op dat er volop sectoren die niet kijken naar de naleving van de cao’s. Een van de uitzonderingen is de uitzendbranche waar de Stichting Naleving voor de CAO Uitzendkrachten SNCU actief is. Die stichting krijgt zon 1000 meldingen per jaar over vermoedelijke cao-overtredingen. In drie jaar tijd is voor 23 miljoen euro ten onrechte niet uitgekeerde looncomponenten gevonden en is voor 13 miljoen euro aan schadevergoedingen opgelegd wegens niet meewerken aan het nalevingsonderzoek.

“Daaruit blijkt dat zelfs in sectoren waar werk wordt gemaakt van handhaving, veel mis is”, aldus Asscher, die vindt dat ook dat een reden voor het wetsvoorstel is. Samen met een herziening van de Wet op het minimumloon die garandeert dat werknemers kunnen beschikken over het wettelijk minimumloon, wordt handhaving door de Inspectie SZW ook simpeler.

Reageer op dit artikel