nieuws

VolkerWessels voert winst met een derde op

bouwbreed

VolkerWessels voert winst met een derde op

VolkerWessels heeft boekjaar 2014 afgesloten met een nettoresultaat van 121 miljoen euro. Dat is ruim 30 miljoen meer dan in het jaar ervoor. De omzet nam met licht af, met 2 procent tot 4,4 miljard.

Financieel topman Jan van Rooijen toont zich in een gesprek met Cobouw tevreden over de cijfers, die donderdagochtend zijn gepubliceerd. “Het kan altijd beter, maar wij vinden dit een goed resultaat”, zegt hij. “Onze marge is verbeterd en alle divisies hebben positief bijgedragen.”

Ook operationeel boekte de bouwer vooruitgang. De winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen nam met 37 miljoen toe tot 228, een groei derhalve van 19 procent.

De orderportefeuille daalde weliswaar met 300 miljoen tot 5,8 miljard, maar ligt volgens de onderneming nog altijd op een “historisch hoog niveau”. Bovendien is de kwaliteit er van verbeterd, mede door een selectiever aannemingsbeleid en “een groeiend aantal meerjarencontracten”.

Van Rooijen noemt de marktomstandigheden in de Nederlandse bouw ronduit zorgelijk. Hij deelt de optimistische stemming onder enkele van zijn collega-bouwers niet. Vooral in de inframarkt ziet hij toenemende prijsdruk.

“Er wordt momenteel ingeschreven tegen lagere prijzen dan een jaar geleden – en toen was het prijsniveau al heel laag”, aldus Van Rooijen. Wat dat voor gevolgen heeft voor de infrabedrijven van VolkerWessels, kan de bestuurder niet aangeven. “Vooralsnog blijft onze omzet bij infra aardig op peil. Maar de druk op de orderportefeuille zou kunnen toenemen.”

Reageer op dit artikel