nieuws

Ultrasoon geluid toont luchtlekken

bouwbreed Premium

Op de vakbeurs Building Holland in de RAI in Amsterdam is voor het eerst de ‘Bouwster’-award uitgereikt. Hij ging naar Amvest en ABCNova voor de toepassing van ultrasoon geluid voor het opsporen van kieren, vanaf de start van een woningbouwproject.

“De prijswinnaars hebben opengestaan voor de toepassing van deze nieuwe techniek. Daarom koos de jury deze nominatie”, licht Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) toe.

Theo d’Anchard van Enschut van Mastering Buildingx/Gevelscan uit Breda heeft de meettechniek bedacht. “Wij maken zelf de apparatuur. Door geluid met een frequentie tussen 30 en 40 kilohertz te verzenden en ontvangen kunnen we een ‘geluidsfoto’ maken van de kierdichtheid. We traceren alle luchtlekken in gevels en daken. Door in een vroeg stadium te meten kunnen de hoge kosten van reparaties achteraf worden vermeden.”

De apparatuur zendt een bundel geluidsgolven uit met een diameter van zo’n 30 centimeter. D’Anchard van Enschot vergelijkt het gedrag van het geluid met dat van water uit een brandweerslang. Aan de achterkant van het te testen bouwdeel wordt het geluid geregistreerd. Het resultaat wordt omgevormd tot een afbeelding die alle kieren in het bouwdeel laat zien. Die kunnen vervolgens tegen relatief lage kosten worden afgedicht. Dat leidt tot een goede luchtdichtheid bij de oplevering van de woning.

De ‘Bouwster’ is een nieuwe onderscheiding voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolomondersteunt de prijs. De jury stond onder voorzitterschap van Piet Oskam.

Reageer op dit artikel