nieuws

Subsidie voor vlottrekken regionale woningmarkt

bouwbreed

Subsidie voor vlottrekken regionale woningmarkt

De provincie Limburg gaat verder met het in balans brengen van de woningmarkt. Dit jaar wordt daartoe een nieuwe tenderregeling in het leven geroepen voor Midden-Limburg en voor Zuid-Limburg.

Voor beide regio’s is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt besteed aan projecten die de provinciale woningmarkt weer vlot kunnen trekken en is afkomstig uit het Transitiefonds Limburgse woningmarkt. De middelen worden ingezet om het aanbod van woningen te laten aansluiten op de vraag.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen het levensloopbestendig maken van huizen of het transformeren van gebouwen naar een woonbestemming. Ook sloop van onverkoopbare woningen is een optie. Noord-Limburg krijgt later dit jaar een eigen tenderregeling. Voor deze regio is eveneens 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Plannen die voor een van de reeds bestaande regelingen in aanmerking willen komen, moeten tussen 25 maart en 20 mei bij de provincie worden ingediend. Bij een eerdere tendderregeling kregen zes van de vijftien ingediende projecten subsidie.

Reageer op dit artikel