nieuws

Studie klimaatverandering en stad

bouwbreed

Studie klimaatverandering en stad

Het veranderende klimaat gaat de stad steeds meer parten spelen, verwacht lector Jeroen Kluck van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het lectoraat ‘Water in en om de Stad’ onderzoekt daarom de komende twee jaar hoe de stad klimaatbestendig kan worden gemaakt.

De veronderstelde klimaatverandering uit zich in de vorm van bijvoorbeeld meer en zwaardere buien, verdroging en van ‘hitte-eilanden; plekken waar warmte zich op een onaangename manier kan concentreren. “Bij de ruimtelijke inrichting van steden is daar vaak onvoldoende rekening mee gehouden”, zegt lector Kluck. Extreme regenval kan woningen en bedrijfspanden waterschade bezorgen en door verdroging kan de grondwaterstand te laag worden wat paalrot in de hand werkt. En ‘hittestress’ door plaatselijk opgehoopte warmte schaadt de gezondheid.

Met de gemeenten Amsterdam, Eindhoven Hoogeveen en Houten, waterschap Waternet en de Hanzehogeschool Groningen studeren Kluck en onderzoekers van de HvA op ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Het onderzoek moet onder meer een boek opleveren waarin gemeenten kunnen zien hoe ze bijvoorbeeld een wijk moeten inrichten waar een overmaat aan regenwater tijdelijk op straat moet worden geborgen. “Voor concrete locaties doen we voorstellen voor een klimaatbestendige inrichting”, zegt Kluck, “en maken we een afweging van klimaatbestendige inrichting versus niet-klimaatbestendige inrichting.”

Voorbereid

De vier gemeenten die aan het onderzoek meedoen, zijn volgens Kluck ‘de proefkonijnen’ voor de bevindingen. In Groningen staat dat al eerder te gebeuren met de resultaten van studies die daar voor de Hanzehogeschool worden gedaan.

Het Rijk heeft zich met de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie al voorbereid op een klimaatbestendige inrichting. “Gemeenten weten daar veel minder van”, zegt Kluck, “en vragen zich af hoe ze het in de praktijk moeten brengen.” Organisaties als Stichting Rioned ontwikkelden al eerder plannen en voorbeelden om een overmaat aan regenwater in goede banen te kunnen leiden. Maatregelen om de gevolgen van een overmaat aan warmte te kunnen pareren zijn daarentegen nog maar weinig bedacht. Voor passende maatregelen is een rekenmodel te maken dat de invloed weergeeft van bijvoorbeeld bomen en ander groen en van de bestratingsmaterialen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels