nieuws

Samenwerking met China voor milieuproblemen

bouwbreed

Samenwerking met China voor milieuproblemen

Staatssecretaris Mansveld (milieu en infrastructuur) heeft met de Chinese overheid een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De samenwerking richt zich op het beheersbaar maken van milieuproblemen in China. Zo gaat China onder meer gebruikmaken van de diensten van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Afgesproken is dat Nederland gaat helpen bij onder meer bodemsanering en het opschonen van vuilstortplaatsen. Ook adviseert Nederland bij het maken van wetgeving die erop is gericht schadelijke uitstoot te verminderen. Verder is besloten dat Nederlandse kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting en verkeersdoorstroming met China wordt gedeeld.

Ons land mag gebruikmaken van nieuwe Chinese technologieën om gegevens te verzamelen. Bij de kennisuitwisseling gaan het Planbureau voor de Leefomgeving en het KNMI een rol spelen.

Reageer op dit artikel