nieuws

Retailagenda moet winkelvastgoed meer kansen geven

bouwbreed Premium

Retailagenda moet winkelvastgoed meer kansen geven

Overtollige winkelruimte krijgt op grote schaal een nieuwe functie of wordt gesaneerd. Die maatregelen vloeien voort uit de Retailagenda die is gepresenteerd door minister Kamp (economische zaken).

De agenda speelt in op de grote leegstand in winkelgebieden. Vanwege de Retailagenda worden met 50 gemeenten Retaildeals gesloten. Dit houdt onder meer in dat gemeenten hun detailhandel door goede ruimtelijke ordening en regelgeving toekomstbestendig maken.

Het aantal vierkante meter winkeloppervlak groeide tussen 2004 en 2013 met ruim 10 procent, terwijl de omzet van winkels daalde. Hierdoor kwamen op grote schaal winkels leeg te staan. “Leegstaande panden hebben, samen met kwaliteitsverlies door onvoldoende investeringen in winkelgebieden, een negatief effect op alle winkeliers in dat gebied”, zo schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Veel van de problemen kunnen worden opgelost door plannen op het gebied van ruimtelijke ordening aan te passen. Provincies en gemeenten moeten daarbij de regie voeren.

Een andere maatregel om leegstand te beperken is dat de huurprijs van winkels marktconform moet worden in plaats van te zijn gebaseerd op prijzen uit de tijd van economische voorspoed. Ook wordt er voor gezorgd dat het eenvoudiger wordt om horeca te integreren in winkels. In veel gevallen maakt dit bouwkundige aanpassingen van de panden noodzakelijk. Op dezelfde dag dat minister Kamp de Retailagenda presenteerde, ging het experiment Verlichte Regels Winkelgebieden van start. Het doel hiervan is om wet- en regelgeving die invloed heeft op winkelgebieden onder de loep te nemen. Dit moet het mogelijk maken om onder meer bestemmingsplannen en de algemene plaatselijke verordeningen aan te passen of eventueel te schrappen zodat ze aanpassingen in het winkelaanbod niet hinderen.

Reageer op dit artikel