nieuws

Restschulden kosten bouw 6600 banen

bouwbreed Premium

Restschulden kosten bouw 6600 banen

De gestokte doorstroming op de woningmarkt vanwege restschulden kost de bouw jaarlijks een half miljard euro omzet. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

De woningmarktcrisis is met het aantrekken van de verkopen en de huizenprijzen nog niet voorbij. Restschulden zullen nog vele jaren de doorstroming van de woningmarkt beperken. Vooral omdat de loan to income-normen van het Nibud, en de LTV-normen (loan to value) de afgelopen jaren zijn aangescherpt, kan er jaarlijks voor 0,5 miljard euro aan potentiële bouwomzet niet tot ontwikkeling komen, becijferde het EIB. De oorzaak ligt bij de permanent haperende doorstroming van de woningmarkt. Het aantal verhuizingen is door de kredietrantsoenering zo’n 35.000 per jaar afgenomen. Dat kost de bouw 4400 banen. De toeleverende industrie en de aanpalende sectoren hebben 2200 minder arbeidsplaatsen beschikbaar.

Starters

De dynamiek op de woningmarkt moet het vooral hebben van starters en woningeigenaren die minder dan tien jaar in hun koopwoning wonen. Deze groep is oververtegenwoordigd bij de restschulden. Het lukt huishoudens met een inkomen onder de 30.000 euro en een restschuld nauwelijk om een woning te betrekken die een 10 procent hogere kwaliteit heeft. Slechts 15 procent lukt het om een financiering te krijgen. De leencapaciteit van sommige inkomensgroepen is in de periode 2010-2014 met 50 procent gekelderd. De doorstroming op de woningmarkt is tussen 2009 en 2012 bijna gehalveerd

Als alleen naar de woonduur van huishoudens gekeken wordt, valt op dat van de huishoudens die nog geen vijf jaar in hun woning wonen en willen verhuizen naar een huis met 10 procent betere kwaliteit, nog maar 44 procent in staat is geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Als gekeken wordt naar alle huishoudens met een restschuld, blijkt dat de helft van de huishoudens geen volgende stap in zijn wooncarrière kan maken.

Volgens het EIB kan de restschuldenproblematiek opgelost worden door het verruimen van de LTI- en LTV-normen. Ook kan de overheid een restschuldfonds opzetten, waardoor financiering laagdrempeliger wordt.

Reageer op dit artikel