nieuws

Personeel timmerindustrie krijgt 4 procent meer loon

bouwbreed Premium

Personeel timmerindustrie krijgt 4 procent meer loon

De 7700 werknemers in de timmerindustrie gaan er de komende 27 maanden 4 procent in loon op vooruit. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen.

Cao-partijen bereikten deze week een principeakkoord over de nieuwe cao voor de timmerindustrie, die voor ruim zevenhonderd bedrijven geldt. Het onderhandelingsresultaat zal positief worden voorgelegd aan de achterban van zowel bonden als werkgeversorganisatie NBvT.

Dit jaar stijgen de lonen in totaal met 1,5 procent. In 2016 volgt, in twee stappen, nog eens een verhoging van 2 procent. Op 1 januari 2017 komt er 0,5 procent bij.

Vakbonden en werkgevers hebben ook afspraken gemaakt over mogelijkheden voor individuele scholing. Werknemers kunnen per jaar maximaal vijf atv-dagen inzetten voor opleiding. Werkgevers zullen de brutowaarde van deze dagen uitkeren, inclusief een bonus van 25 procent. Werknemers mogen het totaalbedrag inzetten voor scholing naar keuze, ook als die gericht is op werk buiten de timmersector.

Cao-onderhandelaar Hans Crombeen toont zich tevreden met de afspraken. “De sector kan nu verder werken aan haar herstel”, reageert hij. “Gezien de afspraken over onder meer loon en scholing heb ik er vertrouwen in dat de leden hiermee instemmen.”

Dezelfde verwachtingen heeft de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). “Met de nieuwe cao wordt de bestaande flex-regeling aangepast en worden de extra verlofdagen voor oudere werknemers meer in overeenstemming gebracht met de AOW-leeftijd”, stelt onderhandelaar Hans Zwaanenburg vast.

Arie-Jan van Oort van CNV Vakmensen hoopt dat het akkoord “een positieve invloed” zal hebben op de lopende onderhandelingen over de bouw-cao.

Reageer op dit artikel