nieuws

Geen illegaal hout na soepeler criteria

bouwbreed Premium

Geen illegaal hout na soepeler criteria

Het versoepelen van de inkoopcriteria voor duurzaam hout van de overheid, zet de deur niet open voor illegaal gekapt hout.

Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. De criteria werden vorig jaar juni versoepeld. Sindsdien is hout duurzaam als aan zeven van de negen zogenoemde TPAS-principes is voldaan. Voor die tijd kreeg hout alleen het stempel duurzaam als aan alle negen criteria werd voldaan.

Kamerlid Van Veldhoven (D66) maakte zich ongerust. Zij vroeg zich af of de situatie zich zou kunnen voordoen dat ook illegaal hout wordt geaccepteerd. Volgens Mansveld is dat niet het geval. Sinds 3 maart 2013 is namelijk de EU-Houtverordening van kracht. “Die verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Dit verbod blijft onverminderd van kracht.”

Reageer op dit artikel