nieuws

Energiegebruik is prioriteit

bouwbreed

Europa moet nog harder werken aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. De voorstellen voor een Energie Unie kijken te veel naar het energieaanbod, vinden belanghebbenden.

Energie-efficiëntie in gebouwen kan de import van gas in de Europese Unie met 40 procent verminderen over 15 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie zelf. Dat hoge getal komt doordat 70 procent van de bestaande gebouwenvoorraad in de EU in hoge mate energie-inefficiënt is.

Waarom, zo vragen belanghebben den zich af, ligt de focus van de Commissie vooral bij voorraadvorming op enkele plekken waar ten tijde van tekorten elders uit geput kan worden. Dit geldt temeer nu de Energie Unie vooral een impuls krijgt naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Oekraïne waardoor Rusland niet langer gezien kan worden als een stabiele gasleverancier.

Beter vindt Renovate Europe om prio­riteit te geven aan energiebesparing in de bouwenvoorraad.

“Gebouwen hebben fors potentieel op het gebied van energiebesparing. Ingrijpende renovatie waarbij tegelijkertijd energiebesparingsmaatregelen worden genomen, scheelt de EU fors in de rekening energieimporten”, vindt de organisatie.

Doelen

Zij krijgt steun van de vereniging van bedrijven voor energie-efficiëntie in gebouwen, Eur0Ace. Vice-voorzitter Céline Carré roept eveneens op tot prioriteit voor energiebesparing in gebouwen. Zij vindt het maar vreemd dat de EU wel bindende doelen stelt voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, te weten 40 procent minder in 2030, maar de doelen van 27 procent voor hernieuwbare energiebronnen en 27 procent energie efficiëntie niet bindend zijn. Zij erkent dat het geld gaat kosten.

Maar, zo vindt ze, een koppeling met het investeringsprogramma van 315 miljard van Commissievoorzitter Jean Claude Juncker ligt dan voor de hand. Daarnaast is de Europese Commissie al bezig met het opzetten van een slimme financiering voor slimme gebouwen. Dat is erop gericht om de toegang tot bestaande Europese fondsen voor de renovatie van woningen te versimpelen.

Wat dat betreft ziet ze ook met lede ogen nog steeds investeringen in infrastructuur voor het transport van fossiele brandstoffen. Dat houdt investeren in besparing tegen, vreest ze.

Reageer op dit artikel