nieuws

Contract is contract

bouwbreed Premium

Contract is contract

Bij RAW-UAV-bestekken verplicht de aannemer zich het werk te maken volgens bestek en tekeningen. Het bestek is dus een contractdocument. Bij UAV GC werken verplicht de aannemer zich het werk te maken volgens de door de opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie die evenals het bestek, een contractdocument is.

Ook de aanbieding is een contractdocument. Als de aannemer, naast de inschrijfsom, bij de aanbesteding ook een plan van aanpak of aanbiedingsontwerp heeft ingediend, zijn ook dat contractdocumenten.

Belangrijke regel in ons overeenkomstenrecht is dat contractdocumenten niet door één partij kan worden gewijzigd, maar beide partijen daarover overeenstemming moeten bereiken. Maar niet alle aannemers beseffen dat.

Vorig jaar besteedde de provincie Noord-Brabant het ombouwen van een provinciale weg aan volgens een door de provincie opgestelde vraagspecificatie (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6000). Onderdeel daarvan was een concept-voorlopig ontwerp.

In de vraagspecificatie stond dat optimalisatie tijdens de verdere uitwerking noodzakelijk en mogelijk is. Dat was bij de winnende aannemer niet tegen dovemansoren gezegd. Deze schreef in met een bedrag van 76 miljoen euro. De aannemerscombinatie die als tweede eindigde, had ingeschreven met een bedrag van 92 miljoen euro, dus 16 miljoen euro hoger. Nadat de aannemingsovereenkomst was gesloten, werd duidelijk waarom de winnende inschrijver zo laag had ingeschreven.

Hij had een heel slimme oplossing gevonden om de weg om te bouwen, maar deze oplossing week wel af van het concept-voorlopig ontwerp dat onderdeel was van de vraagspecificatie en een bindend document was. Maar, zo vond deze aannemer, dat was toegestaan, want in de aanbestedingsleidraad stond immers dat optimalisaties noodzakelijk en mogelijk zijn.

Daar was de provincie het niet mee eens en het werd een kort geding waarin de provincie vorderde dat de aannemer het werk diende te maken volgens de vraagspecificatie.

De provincie won dit kort geding. De aannemer had immers een aannemingsovereenkomst ondertekend waarin stond dat hij het werk diende te maken op basis van de vraagspecificatie. Dat is een contractdocument waarvan een aannemer niet eenzijdig en zonder toestemming van de opdrachtgever kan afwijken.

Slibverwerkingssysteem

Een aanbesteder besteedt een werk aan terzake van het ontwerpen, maken en meerjarig onderhouden van een slibverwerkingssysteem (Raad van Arbitrage voor de Bouw 30 december 2014, geschilno. 71.932). Alle aannemers moeten bij de aanbesteding een plan van aanpak indienen met daarin opgenomen een voorlopig ontwerp.

De winnende aannemer vermeldt in zijn plan van aanpak dat hij het slib verticaal transporteert met pistonpompen. Nadat de overeenkomst is ondertekend dient de aannemer ter acceptatie een definitief ontwerp in waarin staat dat het slib wordt getransporteerd met vijzels die gelijkwaardig zijn aan pistonpompen. De opdrachtgever accepteert dit niet; hij wil pistonpompen. Dat weigert de aannemer, waarna de opdrachtgever een procedure aanspant bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De opdrachtgever stelt dat het helemaal niet relevant is of vijzels wel of niet gelijkwaardig zijn aan pistonpompen. In het door de aannemer bij de aanbesteding ingediende plan van aanpak staat immers dat het slib zal worden getransporteerd met pistonpompen. Dit plan van aanpak is onderdeel van de aanbieding van de aannemer en dus een contractdocument dat niet eenzijdig en zonder instemming van de opdrachtgever door de aannemer kan worden gewijzigd.

Arbiters geven de opdrachtgever gelijk. Een aannemer kan niet zonder instemming van de opdrachtgever contractdocumenten wijzigen.

De conclusie zal u nu wel duidelijk zijn. Contract is contract. Bestek of vraagspecificatie, maar ook de aanbiedingen zijn contractdocumenten. Die kan de aannemer niet zonder instemming van zijn opdrachtgever wijzigden. Optimaliseren betekent niet dat vraagspecificatie of aanbieding eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Het is een groot misverstand om te denken dat dit wel kan.

Mr. Pim Herber, juridisch Management Nederland

pim.herber@hetnet.nl

Reageer op dit artikel