nieuws

Bluf van baggeraar vindt geen juridische grondslag

bouwbreed

Bluf van baggeraar vindt geen juridische grondslag

Boskalis is in het conflict met Fugro zijn boekje te buiten gegaan door op de aandeelhoudersvergadering een stemming te eisen over zijn Antilliaanse beschermingsconstructie. Volgens de rechter in Den Haag probeerde de baggeraar daarmee op de stoel van Fugro’s bestuurders te gaan zitten.

In zijn motivatie stelt de rechter dat Boskalis met recht kan verlangen dat op de algemene aandeelhoudersvergadering van Fugro de Antilliaanse beschermingsconstructie onderwerp van gesprek is. Daarvoor had de baggeraar geen rechtszaak hoeven aan te spannen, want Fugro was snel bereid daarin mee te gaan. Maar de poging een stemming af te dwingen staat volgens de rechter op één lijn met het in stemming brengen van een besluit waarin het bestuur wordt opgedragen de beschermingsconstructie te beëindigen. Daarmee wordt de op het vlak van de vennootschapsstrategie (die exclusief het bestuur toebehoort) de verhouding tussen vergadering en bestuur op scherp gezet.

“Evident is dat Boskalis, mede gezien de toonzetting van de aanbeveling, beoogt druk uit te oefenen. Die bevoegdheid komt Boskalis niet toe”, oordeelt de rechtbank. Ook volgens de letter van de wet is Fugro niet gedwongen de aanbeveling te volgen omdat redelijkheid en billijkheid ontbreken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels