nieuws

‘Wijziging Erfgoedwet nodig’

bouwbreed

‘Wijziging Erfgoedwet nodig’

De Erfgoedwet zoals die nu in de steigers staat, heeft kwalijke gevolgen voor investeringen in het behoud en herstel van vastgoed in monumentale stads- en dorpsgebieden.

Als de nieuwe wet ingaat, kan het Rijk niet langer beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen. Daarom moet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bevoegd blijven om zulke beschermde gebieden te benoemen.

Zo reageert de Bond Heemschut op plannen voor de nieuwe Erfgoedwet. In de nieuwe regelgeving worden volgens de erfgoedorganisatie alle ruimtelijke ordeningsaspecten verplaatst naar de Omgevingswet. Hierdoor worden geen nieuwe rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten meer aangewezen.

“Stads- en dorpsgezichten die nu bescherming genieten, blijven gehandhaafd”, zegt Mathijs Witte, beleidsmedewerker van Heemschut Hij maakt zich zich dan ook geen zorgen over erfgoed zoals de Hollandse Waterlinie of de Amsterdamse grachtengordel. “Er komen echter geen nieuwe beschermde stadsgezichten bij, terwijl het succes van deze werkwijze in het verleden ruim is bewezen.” Witte vindt dat betreurenswaardig. Bescherming van het Rijk zorgde er onder meer voor dat bijvoorbeeld monumentale stads- en dorpscentra behouden bleven. Daarvan profiteerden ook panden zonder de status van monument want als ze binnen een beschermd gebied staan, worden ze bij een opknapestafette niet overgeslagen.

“Zoals het er nu naar uitziet”, zegt Witte, “heeft het Rijk straks geen mogelijkheden meer om in te grijpen als het in een bepaald gebied misgaat. Met het predicaat ‘beschermd stads- of dorpsgezicht’ in de Erfgoedwet borg je kansen voor extra investeringen in historisch waardevolle gebieden.” De nieuwe Erfgoedwet treedt volgend jaar in werking. De regelgeving richt zich in het bijzonder op erfgoed dat van nationaal belang is. Erfgoedvereniging de Bond Heemschut is niet tegen de wet, maar wil dat hij op verschillende punten wordt aangepast. Niet alleen komen volgens de organisatie beschermde stadsgezichten in het geding, maar ook bestaat het risico dat specifieke onderdelen van monumentale interieurs er onder te leiden zullen hebben. Bescherming geldt uitsluitend voor de zogenaamde aard- en nagelvaste onderdelen zoals glas-in-loodramen. Roerende zaken vallen daar buiten.

Reageer op dit artikel