nieuws

Werkvoorbereiders met stip in de vacaturebank

bouwbreed Premium

Werkvoorbereiders met stip in de vacaturebank

Werkvoorbereiders komen in de bouw gemakkelijk aan de bak. Op de persoonsafdelingen van de aannemers staat de functie boven aan de ranglijst van meest gezochte medewerkers.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal vacatures in de bouw sinds 2008 dramatisch is gedaald. Voor de crisis zochten permanent meer dan 20.000 banen om invulling. Destijds was de komende vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk punt op de agenda. In 2009 en 2010 kelderde het aantal vacatures echter naar 6000 om na een kleine opleving te zakken naar amper 3000. Het dieptepunt lag in de zomer van 2013. Sindsdien is sprake van geleidelijke groei. Inmiddels zijn de kaartenbakken gevuld met een kleine 5000 vacatures.

Uit onderzoek van Randstad komt naar voren dat werkvoorbereider momenteel de populairste baan in de bouw is. Het uitzendbureau heeft een lijst vastgesteld van functies waarnaar de meeste vraag is. De ranglijst is gebaseerd op drie bronnen: Jobfeed, personele vraagstukken bij relaties en prognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De vraag naar werkvoorbereiders schoot in het vierde kwartaal richting 240 vacatures, toch 60 banen meer dan een jaar geleden. Als nummer twee op de lijst staat de projectleider in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Het aantal vacatures schommelde in de eerste drie kwartalen van het vorige jaar rond de 120. Kort voor de jaarwisseling steeg de belangstelling van werkgeverszijde tot 145 te vergeven functies. Sterk in opkomst is ook de projectleider in de weg- en waterbouw. Het aantal vacatures bedroeg in de maanden januari – september zo’n 110. Inmiddels is de vraag gestegen naar 150 aanvoerders van infraprojecten.

De populaire functies in de vacaturebakken bevinden zich vrijwel alle aan de voorkant van (opstartende) bouwprojecten. Het aantal vacatures voor de functie voorman is gestegen tot boven de honderd. Grote vraag is ook naar projectleiders werktuigbouw (85), uitvoerders installatie (75) en opzichters nieuwbouw (45).

Reageer op dit artikel