nieuws

Samenwerking Almere en TNO

bouwbreed

TNO en de gemeente Almere gaan samenwerken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en transitievraagstukken.

Bij de samenwerking zal onder meer aandacht komen voor duurzaamheid, energietransitie en de vergrijzingsproblematiek. Tot de speerpunten behoren energieneutrale gebiedsontwikkeling en het tot nul reduceren van de afvalproductie. Hierdoor moet Almere een toonbeeld worden van leefbare groene stadsontwikkeling.

De Floriade, die in 2022 plaatsvindt, zal daarbij een belangrijke rol spelen. Het evenement wordt ontwikkeld tot een internationaal laboratorium voor het type stadsontwikkeling dat Almere voor ogen staat. Gebruik van data bij onder meer mobiliteit en energie is een ander belangrijk onderwerp. Op dit gebied wordt het zogeheten Big Data Value Center verder ontwikkeld.

Reageer op dit artikel