nieuws

‘Op een speelse manier inzicht krijgen in een bouwproces’

bouwbreed

‘Op een speelse manier inzicht  krijgen in een bouwproces’

Architect Mick Heijkens raakte al jong gefascineerd door games. Tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven kwam hij op het idee om zich te verdiepen in de mogelijkheden van gametechnieken voor architecten.

Het koppelen van gametechnieken aan architectuuropgaven was voor de TU Eindhoven een nieuwtje. “Aan serious gaming en gamification werd tijdens de opleiding geen aandacht besteed. Ik was de eerste die op gamification wilde afstuderen.” Niettemin kreeg Mick Heijkens de kans om zijn innovatieve idee verder uit te werken, want toepassingsmogelijkheden zijn er volop. Zo zijn serious games niet alleen binnen het bouwproces goed te gebruiken, maar zijn ze ook geschikt om mensen die het bouwproces niet kennen, duidelijk te maken wat er allemaal aan een bouwproject voorafgaat en wat er allemaal komt kijken tijdens de uitvoering. Gametechnieken bieden daarnaast de mogelijkheid om mensen op een speelse manier inzicht te geven in een bouwproces en hen te motiveren. Hetzelfde principe geldt voor wie inzichtelijk wil maken hoe een bepaald architectonisch concept het gebruikersgedrag van een gebouw beïnvloed. Dat laatste aspect neemt een belangrijke plaats in binnen zijn afstudeerscriptie.

Centraal daarin staat de vraag hoe bij het ontwerpen van de gebouwde omgeving gebruik kan worden gemaakt van gametechnieken. Het ging hem daarbij niet in het bijzonder om het toepassen van het computerspel binnen de architectuur, legt hij uit. “Ik houd me bezig met gamification in architecture. Dat is verwant aan serious gaming. Het betekent dat je een deel van de spelprincipes gebruikt waarmee je een zogenaamd gamificationconcept ontwikkelt om gewenste vooraf gestelde doelen te bereiken met en in je gebouw. Dat geeft inzicht in de mogelijkheden voor de gebruikers van zo’n gebouw, maar zonder dat er echt een spel wordt gespeeld.”

In zijn studie ging Heijkens uit van het ontwerp van een museum. “Maar je zou het ook kunnen toepassen als je bijvoorbeeld een woonhuis wilt ontwerpen.” Van groot belang is het om nauwgezet voor ogen te hebben wat je met behulp van de speltechnieken wilt bereiken. De eindgebruiker van het gebouw staat hierbij centraal. Voor een museum kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat het complex zo wordt ingericht dat bezoekers als vanzelfsprekend een bepaalde route volgen. Met behulp van gamification kunnen concepten worden ontwikkeld om dit doel te bereiken. Dat betekent overigens niet, zegt Heijkens, dat het ontwerp van een gebouw waarbij gamification is gebruikt er heel anders uit komt te zien dan een traditioneel ontworpen gebouw. Het grote verschil is dat het ontwerp beter kan worden afgestemd op de vooraf gestelde doelen en behoeften van de eindgebruikers. Toch worden in de wereld van de architectuur deze mogelijkheden nog slechts zelden toegepast. Heijkens kent nog geen gebouw dat is ontworpen met gebruik van gamification. Hij verwacht dat hierin verandering zal komen en dat gamification en serious gaming een belangrijke rol gaan spelen binnen de architectuur. “Ik merk dat de mensen ervoor open staan en dat zal in de nabije toekomst zeker zijn weerslag krijgen in de architectuurwereld.”

Serious game vs. gamification

Een serious game heeft de kenmerken van een spel, maar is niet puur bedoeld voor vermaak. Het is een mogelijkheid om op een speelse manier informatie over te brengen of mensen bepaalde vaardigheden aan te leren. Het spel kan verschillende vormen hebben, variërend van een bordspel tot en met een computergame. Bij gamification wordt gebruikgemaakt van spelprincipes maar wordt er geen spel gespeeld. Het middel wordt ingezet om de gebruikers ervan te motiveren en hun betrokkenheid bij een bepaalde ontwikkeling te stimuleren.

Huidige toepassingen van serious games en gamification

– Veiligheidstrainingen in de bouw

– Vaardigheden bijbrengen op het gebied van procestechniek aan leerlingen van het vmbo

– Training toekomstige projectmanagers op hbo-niveau

– Training strategisch inkopen voor inkopers in de technieksector

– Computeranimaties die inzicht geven in het bouwproces

– Het inzichtelijk maken van de gevolgen van gebiedsontwikkelingen

– Onderwijs aan beginnende installateurs, elektrotechnici en metaalbewerkers

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels