nieuws

Nieuw centrum scholenbouw moet fiasco’s voorkomen

bouwbreed

Nieuw centrum scholenbouw moet fiasco’s voorkomen

Topambtenaren vinden dat bouwplannen van scholen getoetst moeten worden door onafhankelijke deskundigen. Aanleiding is een financieel debacle bij het ROC Leiden: “Onderwijsmensen missen kennis en ervaring om complexe bouwtrajecten tot een succes te brengen.”

Een vierkantemeterprijs die twee keer zo hoog is als het landelijke gemiddelde. Een behoefte van 37.000 vierkante meter, terwijl er twee gebouwen zijn ontwikkeld van gezamenlijk 80.000 vierkante meter. Een “naïeve” en “amateuristische” uitvoering”. Nee, dat het met het roc van Leiden niet zo goed is afgelopen, is een understatement.

Minister Bussemaker (onderwijs) vloog een speciaal team van topambtenaren in (ABDTOPConsults) om uit te zoeken wat er precies is misgegaan. De conclusies en aanbevelingen gingen afgelopen week naar de Tweede Kamer.

‘Richt een expertisecentrum op’, is een van de tips die de minister krijgt. Bestuurders en toezichthouders van mbo-instellingen kunnen daar dan terecht met hun nieuwbouwplannen. Om ze er te laten toetsen op kwaliteit, haalbaarheid en financien.

“Instellingen hebben dergelijke expertise immers vaak niet zelf in voldoende mate aan h uis”, klinkt de onderbouwing van het ambtenarenclubje. “Onderwijsmensen missen kennis over vastgoedtransacties en complexe bouwprojecten. Bovendien laat het toezicht op miljoeneninvesteringen te wensen over.”

De rijksadviseurs dringen aan op extra onderzoek. Ook voor de inspectie van Onderwijs zien zij een taak weggelegd. “Maar het verdient de voorkeur dat de MBO-Raad zelf het initiatief neemt voor een dergelijk centrum.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een scholenbouwcentrum wordt opgetuigd. Een paar jaar geleden viel echter het doek voor het zogenoemde ‘Servicecentrum Scholenbouw’. Dat centrum beleidde ruim zestig pilotprojecten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels